ARCHIV AKTUALIT

Rok 2005

Stránku s aktualitami naleznete zde... 

Archiv starších článků z rubriky aktuality: rok 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003 a starší 

 
 
Veřejná sportoviště a podchod
Informace ORM ke stavu sportovišť a podchodu Střelecký vrchV roce 2005 odbor ORM kromě velkých investičních akcí realizoval i akce menšího rozsahu, a to výstavbu podchodu pro pěší komunikaci na Střeleckém vrchu a úpravu veřejných sportovišť ve městě. Sportoviště jsou v každém městě velikým problémem, protože jejich výstavba a údržba stojí mnoho peněz. V rámci možností se město snažilo a dále snažit bude, aby se veřejná sportoviště v Chrastavě rozvíjela. Snažili jsme se o co nejlepší využití schválených prostředků a snažili se získat i finanční podporu z dotačních programů. To se nám podařilo u Mikroregionu Hrádecko – Chrastavsko a získali jsme kolem padesáti tisíc korun navíc. Více...
 
Moderní technika práce zastupitelstva 
Zastupitelstva města – nová a moderní technika práce Zastupitelstva města probíhají v nové zasedací místnosti radnice za podpory nejmodernější techniky. Předkladatelé návrhů jednotlivých bodů (většinou vedoucí úředníci MěÚ či starosta a místostarosta) své návrhy přednášejí od řečnického pultu vybaveného vizualizérem dokumentů, elektronické dokumenty nebo například digitální mapy jsou zastupitelům z počítače on-line promítány na přední a boční speciální promítací tabuli, na které lze konkrétní údaje dále barevně zvýraznit. Každý zastupitel hlasuje svým hlasovacím zařízením.V zápisu ze zastupitelstva je pak u každého bodu tabulka s vyznačením, kdo jak hlasoval...Více...
 
Zasedání Zastupitelstva města
Zasedání Zastupitelstva města se konalo 12.12.2005 od 17.00 ve velké zasedací místnosti na radnici.
 - návrh rozpočtového provizoria, návrh investičního plánu pro jednání ZM 12. 12. 2005
 - návrh 5. změny rozpočtu a investičního plánu pro jednání ZM 12. 12. 2005
  
Přímé spojení do Bedřichova,
  nová zastávka ve Vítkově
  zlepšení spojení do Hrádku n. Nisou
Chrastava uspěla při vyjednávání o nových jízdních řádech linkové autobusové dopravy. Od 11. 12. 2005 bude v sobotu, v neděli a ve svátek povoleno přímé odbavení do Bedřichova na ranní lince Hrádek nad Nisou - Liberec (příjezd do Liberce v 7:40) a následné lince do Bedřichova (odjezd z Liberce v 8:00). Pro lyžaře tak odpadá nepříjemné vystupování v Liberci a další čekání ve frontě před příjezdem stejného autobusu, ze kterého právě vystoupili.
Především zásluhou pana místostarosty budou autobusy nově využívat autobusové zastávky Chrastava-Vítkovská. Více...
Linka Hrádek n.N. - Václavice byla prodloužena do Chrastavy. Více...
  
Budova školy má šanci na rekonstrukci
Budova ZŠ na náměstíRozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 16. listopadu 2005 usnesením doporučil Poslanecké sněmovně přijmout pozměňovací návrh státního rozpočtu pro rok 2006. Tato změna zahrnuje dotaci pro rekonstrukci hlavní budovy ZŠ nám. 1. máje ve výši 15 mil. Kč...
Více...
Návrh byl 2.12.2005 sněmovnou schválen
 
Investiční akce v závěru roku 2005
Investiční akce v závěru roku 2005V listopadu byla zahájena a měla by být i dokončena výstavba spojovací cesty od podchodu pod rychlostní komunikací I/13 na Střelecký vrch. Proti původnímu plánu oprav na rok 2005 se nakonec podařilo najít investiční prostředky  na opravu komunikace ve Hřbitovní ulici. Letos se také realizovaly opravy komunikací Na Hůrce, v Novém Domově a v Malé Tovární, v Andělské Hoře a u bývalých Sběrných surovin. Více...
 
17. listopad: jak to bylo v Chrastavě?
17. listopad: jak to bylo v Chrastavě?Dvakrát se 17. listopad zapsal do moderních dějin naší země. V roce 1939 studenti vystoupili při pohřbu Jana Opletala proti zvůli nacistických okupantů. O padesát let později se brutální zásah komunistické policie proti pokojné studentské demonstraci stal roznětkou k probuzení občanské společnosti. A co se tehdy dělo v Chrastavě? Více...

Na fotografii je kytice položená jménem chrastavských obyvatel na počest studentů z roku 1939 a 1989 dne 17. 11. 2005 k pamětní desce liberecké radnice

 
Regiotram Nisa: rušení autobusů již nehrozí
RegiotramMěstu Chrastava se podařilo odvrátit svážení obyvatel z celého města na vlakové nádraží (a odtud vlakem do Liberce) a vybojovalo pro své občany zachování autobusového spojení s Libercem v plném rozsahu. Navíc se chystá prodloužení podchodu do průmyslové zóny a přemístění zastávky Andělská Hora blíže k centru... Více...

O Regiotramu a snaze našeho města o zachování autobusového spojení si více přečtěte ve článku Stále hrozí omezení autobusových spojů po zavedení Regiotramu Nisa z prosince 2004.

 
Volné místo
Tajemník Městského úřadu Chrastava vyhlašuje dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, veřejnou výzvu na obsazení pracovního místa INVESTIČNÍ REFERENT odboru rozvoje, dotací a správy majetku Městského úřadu Chrastava 
  
Nové dopravní značení
Všem automobilistům a nejen jim je znám problém dopravního značení na křižovatce náměstí 1. máje a Frýdlantské ulice. Svůj rozbor situace spolu s požadavkem na nové dopravní značení město předložilo na příslušné instituce již v loňském roce. Více...
  
Oficiální návštěva vedení statutárního města Liberce
Oficiální návštěva vedení statutárního města LiberceV pondělí 31. 10. 2005 se uskutečnila pravděpodobně vůbec první oficiální návštěva vedení statutárního města Liberce v Chrastavě. Samozřejmě, že již v minulosti byl primátor Liberce mnohokrátkrát na návštěvě u starosty či např. pan náměstek Veselka pravidelně hraje v Chrastavě utkání ve stolním tenise. Nicméně nikdy se dosud neuskutečnila návštěva na oficiální úrovni s příslušným programem, až nyní. Delegaci statutárního města Liberce vedl primátor Ing. Jiří Kittner... Více...
 
Sportovec Chrastavy 2005
V pátek 21.10. se v chrastavském kině konal Sportovec 2005 - vyhlášení nejlepších sportovců Chrastavy. Moderátorem večera byl Jaroslav Suchánek, účinkovala Barbora Lišková - sólistka orchestru Felixe Slováčka a Paroháči. Prohlédněte si fotogalerii z vyhlašování...
  
Návštěva z partnerského Eichstättu
“Městská kavárna” aneb z ozdoby města jeho ostudouVe dnech 10. až 12. října 2005 vlály na chrastavské radnici vlajky města Eichstätt a Chrastavy. Bylo tomu tak proto, že se v těchto dnech uskutečnila oficiální návštěva z našeho partnerského města v čele s panem primátorem Arnulfem Neuymayerem... Více...
 
Městská kavárna
“Městská kavárna” aneb z ozdoby města jeho ostudouMěstská kavárna byla kdysi nejoblíbenějším restauračním zařízením v našem městě, kde se navíc poskytovalo i ubytování. Tato charakteristika bohužel již dávno neplatí a z restaurace se stal objekt, který městu přináší jen a jen ostudu, tím spíše že je na přímé spojnici mezi informačním centrem a Führichovým domem.
Vedení města usiluje o to, aby se tento zcela neuspokojivý stav vyřešil... Více...
 
Vyhledávání 
Informace na našem webu můžete vyhledat zadáním klíčových slov. Více...
 
Město ubránilo pozemky
Město ubránilo 12 061 m2 pozemků v hodnotě cca 400 tis. Kč proti nezákonnému postupu státních úředníků. Více...
 
Schválena městská vlajka
Starosta města Ing. Canov přebírá dekret na městskou vlajku z rukou předsedy PS PČR Zaorálka 16. září 2005 se stalo pro naše město historickým datem. Tento den předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Chrastavě slavnostně udělil dekret na vlajku města. Dosud používaná vlajka nebyla totiž oficiální vlajkou našeho města... Více v článku starosty města Ing. Michaela Canova Městu Chrastava byl udělen dekret na vlajku města... 
Schválena městská vlajka
O historii městských symbolů i o slavnostním obřadu předávání dekretů ve sněmovně si přečtěte v článku městského kronikáře PhDr. Františka Vydry Více... 
Autobusy do Hypernovy
Od 21.9. zavádí Hypernova Liberec po dohodě s městem Chrastava na zkušební dobu zdarma autobusovou dopravu na trase Chrastava autobusové nádraží - Střelecký vrch – Hypernova Více...
 
Rekonstrukce nádražní budovy pokračuje
Rekonstrukce nádražní budovy ČD zahájenaČeské dráhy (přesněji Správa dopravní cesty Českých drah) dodržely své slovo a zahájily rekonstrukci nádražní budovy ve výši 12 mil. Kč. Chrastava se tak po letech konečně dočká moderní a pěkné nádražní budovy. V dalším roce by měla následovat i rekonstrukce odjezdových stání. Zde si můžete prohlédnout, jak práce na stavbě pokračují v měsíci září....
  
Zkulturnění autobusového nádraží
Autobusové nádražíCelé roky se město potýkalo s problémem čekárny na autobusovém nádraží a nutno říci, že nepříliš úspěšně. Čekárna byla okupována lidmi, které namísto jízdního řádu zajímal jen alkohol a pokud byla čekárna prázdná, byla v tak odpudivém stavu, že jí cestující stejně nenavštěvovali. A tak jsme nakonec dospěli k názoru, že nežli takováto čekárna hrůzy, je lepší žádná čekárna. Zároveň jsme dospěli k názoru, že do celého objektu bude z podstaty věci v budoucnu investovat majitel mnohem spíše než nájemce. Více...
 
Akce Kulový blesk prakticky hotova
Rok 2005 se stal rokem řady změn v umístění městských institucí. Již v lednu se přestěhovala do nového školní jídelna, v srpnu se pak sestěhoval městský úřad ze tří míst do nové radnice a společenský klub dostal v září konečně potřebné prostory, celou budovu bývalé školní jídelny... Více...
Prohlédněte si fotogalerii ze stěhování S-klubu...
 
Přivítání prvňáčků
Přivítání prvňáčkůČtvrtek 1. září se stal důležitým pro desítky malých prvňáčků i v Chrastavě. Děti byly do svých tříd uvedeny žáky 9. ročníků a kromě pedagogů, kteří je budou celý rok mít na starosti, je přivítal i ředitel školy Mgr. Trpišovský a starosta města Ing. Canov, který každému z nich přinesl dárkový balíček.
 
Fond rozvoje bydlení
Město Chrastava vypisuje výběrové řízení na půjčky z Fondu rozvoje bydlení pro rok 2005. Rozhodnutím rady města ze dne 8.8.2005 byly stanoveny podmínky výběrového řízení na poskytnutí půjček fyzickým či právnickým osobám... Více...
 
Zprovoznění radnice od 24.8.2005
Zrekonstruovaná budova radnice na náměstíDokončení posledních příprav pro opětovné přemístění městského úřadu do zrekonstruované budovy radnice i vlastní přestěhování již proběhlo a od 24. srpna 2005 funguje městský úřad opět v budově radnice na náměstí 1. máje
Stěhování městské policie do nového sídla (boční vchod z Loudátovy ulice) proběhlo již na přelomu června a července a městská policie zahájila činnosti v zrekonstruované radnici od 4. července 2005. Více...
V souvislosti se stěhováním se změnila telefonní čísla městského úřadu... V prostorách nově zrekonstruované radnice je automatická telefonní ústředna s provolbou. Je tedy možné volat přímo jednotlivé odbory MěÚ: nová čísla telefonní ústředny - provolba.
  
Wothanburg 2005
Wothanburg 2005V sobotu 30.7. a v neděli 31.7.2005 uspořádalo Sdružení Wothanburg bitvu pod názvem Pád svatyně. Program byl dvoudenní, bitva proběhla v sobotu i v neděli. Součástí akce bylo již tradičně dobové táborové ležení se stany velmožů i prostých vojáků a raně středověké tržiště s krčmou s dobovými pochutinami. K vidění byla tradiční i vysloveně unikátní středověká řemesla - tkaní na vertikálních stavech, karetkování, vyšívání, dílna brníře vyrábějícího kroužkovou zbroj původní technologií, keramička, šperkaři, řezbáři, mletí obilí na ručním mlýnku (žernovu) ... Více o akci... Další informace najdete na stránkách Sdružení Wothanburg: http://www.wothanburg.cz
 
Libor Buchar - 19.místo na světě
Začal kolotoč Cross Country Libor Buchar, jezdec Motoklubu Chrastava, se zúčastnil v Mostě mistrovství světa v Enduru a obsadil v sobotním závodě 20.místo. V neděli si pak o jednu příčku polepšil a poskočil na 19.místo. Příští rok pak Libor Buchar a Radek Pabiška pojedou celý seriál mistrovství Evropy. Více...
  
Slavnostní předávání vysvědčení žákům 9. tříd 
Slavnostní předávání vysvědčení žákům 9. třídDne 30. června proběhlo od 8 hodin v obřadní síni MěÚ slavnostní předávání vysvědčení žákům tří 9. tříd a třídy 4.S naší základní školy. Vysvědčení předávali třídní učitelé spolu se zástupci vedení školy ze všech budov. Význam tohoto slavnostního aktu podtrhl svou přítomností starosta města, který krátce žáky pozdravil a popřál jim, coby občanům města a jeho budoucím nadějím, vše nejlepší do dalšího studia a mnoho zdraví a štěstí do života vůbec. Více...

Škola vycházejících sluncí ( Eva Studená, 9. A)

  
Rozloučení se "školáky"
Ve středu 29. 6. 2005 proběhlo v obřadní síni Městského úřadu v Chrastavě rozloučení s dětmi, které odcházejí v září do 1. třídy základní školy. Více.. 
 
Ústavní soud rozhodl - Trpišovský a Šírová ANO !!!

Ředitelka školní jídelny paní Miloslava ŠírováŘeditel školy Mgr. Aleš TrpišovskýÚstavní soud zrušil 22. června 2005 novelu o střetu zájmů, kterou se mimo jiné stanovovala neslučitelnost výkonu funkce ředitele příspěvkové organizace s funkcí zastupitele města. V našem městě máme dva zastupitele města, kteří jsou zároveň řediteli příspěvkových organizací. Oba přitom získali v komunálních volbách 2002 absolutně největší počet hlasů. Jde o ředitele základní školy Mgr. Aleše Trpišovského a ředitelku školní jídelny paní Miloslavu Šírovou. Podrobnostem a histori kauzy je věnována samostatná stránka...

 
Chrastavské slavnosti 2006
Termín konání 11. ročníku slavností byl stanoven na víkend od 2. do 4. 6. 2006.  Prohlédněte si fotogalerii s více než dvěma sty záběry z jubilejního desátého ročníku, který se konal od 3. do 5. 6. 2005.
  Chrastavské slavnosti 2005
 
Nisa – řeka, která nás spojuje
Nisa – řeka, která nás spojujeChrastava se i letos, v sobotu dne 25. června 2005, zúčastnila 6. ročníku projektu Nisa – řeka, která nás spojuje. Na zastávce vodáků vedených sličnou vílou Nisou se předávala chrastavská stuha a razítkovalo se chrastavským razítkem a celou vyhladovělou vodáckou výpravu jsme důstojně pohostili nejen jídlem a pitím, ale i kulturním vystoupením cimbálové muziky. Více...
  
Návštěva velvyslanectví Slovinské republiky
SlovinskoPři příležitosti státního svátku Slovinské republiky mimořádný a zplnomocněný velvyslanec pan Drago Mirošič pozval starostu Chrastavy dne 23. 6. 2005 na velvyslanectví Slovinska v Praze. Pan velvyslanec Chrastavu osobně zná, neboť jí navštívil 30. 5. 2003 jako první a dosud jediný velvyslanec cizího státu při příležitosti vernisáže výstavy o Slovinsku v Městském muzeu. Více...
  
Supermarket v Chrastavě - říjen 2006
Supermarket v Chrastavě - říjen 2006Po neúspěšném prodeji pozemků na výstavbu supermarketu u rychlostní komunikace I/13 firmě Norma vyvinulo město maximální snahu realizovat prodej jinému zájemci. Na zasedání zastupitelstva města dne 20. 6. 2005 byla tato snaha korunována úspěchem. Bylo schváleno uzavření smluv na odkoupení celého pozemku s tím, že výstavba supermarketu bude dokončena do října 2006. Protože celková rozloha pozemků asi dvakrát převyšuje plochu nutnou pro prodejnu potravin, předpokládá se výstavbs i dalších budov určených pro drobné podnikání, služby, prodej doplňkového sortimentu a podobně. Více...
   
Nový akcionář v TSS Chrastava
V uplynulých dnech byl dovršen vstup nového akcionáře do Technických a stavebních služeb v Chrastavě. Novým majitelem 50-ti procentního podílu ve společnosti se stala .A.S.A.. International Environmental Services GmbH. Nový spoluvlastník je připraven společnost rychleji rozvíjet, navíc prováděné služby budou mít vysokou kvalitu, k čemuž zavazuje systém ISO certifikace.Více...
  
Prezident ČR navštívil Chrastavu
Prezident České republiky Václav Klaus navštívil Chrastavu ve středu 25. května v rámci svého pobytu v Libereckém kraji ve dnech 23. až 25. května 2005. Více...
Prezident České republiky navštívil ChrastavuPrezident České republiky navštívil ChrastavuPrezident České republiky navštívil Chrastavu
Václav Klaus se v kanceláři starosty města podepsal do pamětní knihy města Chrastavy...
Poděkování starosty města Ing. Michaela Canova občanům za skvělé přijetí pana prezidenta ... 
Ohlasy na návštěvu prezidenta v Chrastavě - články v tisku... 
  
V souvislosti s návštěvou prezidenta jistě není nezajímavé připomenout si významné osobnosti, které v historii města navštívily Chrastavu. Více...
  
Objednávání jídla v ŠJ přes internet
Školní jídelnaŠkolní jídelna v Chrastavě od 1.6.2005 jako jedna z prvních jídelen v ČR zavedla přihlašování a odhlašování obědů přes internet. Zájemci o tuto službu se mohou zaregistrovat v kanceláři školní jídelny.
  
Válka s finančním úřadem o 6,4 mil.
Dům č.p.50 v Bílokostelecké uliciJak většina z Vás jistě ví, dům č.p.50 v Bílokostelecké ulici byl ruinou, na kterou byl vydán již i demoliční výměr. Město se přesto rozhodlo dům zachránit a vybudovat v něm 10 bytů. Proto zažádalo v roce 1998 o státní dotaci na Ministerstvu pro místní rozvoj s tím, že jsme věděli, že poskytnutá dotace může činit maximálně 50 % investičních nákladů a financování další části jsme povinni zajistit. Proto město další financování zajistilo smlouvou o společném postupu s firmou, která se zavázala, že uhradí všechny další investiční náklady nad rámec dotace... Celý článek....
Jak se kauza vyřešila: viz článek Finanční úřad na kolenou aneb Vítězná bitva o 6,4 mil. Kč  z 30. 1. 2006
  
60. výročí osvobození Chrastavy
Členové poválečného Revolučního národního výboru v ChrastavěUplynulo šedesát let... Pamětníci vyprávějí, že již dlouho před 8. květnem bylo zdálky slyšet kanonádu, která se zvolna blížila. Už v lednu roku 1945 byli místní němečtí obyvatelé svědky toho, jak z východu jedou na západ stovky koňských povozů s nejnutnějším nábytkem a šatstvem. Je nutno přiznat, že se o tuto kolonu utečenců z Východního Pruska, kteří prchali před blížící se frontou, dobře starali. Bylo připraveno teplé jídlo, když dorazili do našeho města. zvláštní péče byla věnována ženám s dětmi... Celý článek....
  
Tisková zpráva ke kriminalitě v Chrastavě
Okresní ředitelství Policie České republiky v Liberci vydalo tiskovou zprávu, v níž se uvádí: ... Občané Chrastavy nemusejí mít žádné obavy z narůstajícího počtu kriminálních činů, neboť situace se nijak dramaticky nezměnila. V případě, že by docházelo k vážnějším problémům, policisté v Chrastavě mají dostatek kompetencí a opory v ostatních složkách policie (jako například služba kriminální policie a vyšetřování), aby dokázali situaci profesionálně a rychle řešit. Více...
 
Škola, do které je žákům vstup zakázán
Rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy máme v Chrastavě od nového školního roku 2005/2006 pobočku hudebních oddělení ZUŠ Liberec s povoleným počtem žáků nula. Co tomuto rozhodnutí ministerstva předcházelo? Minimálně dvouleté úsilí představitelů města o zřízení takovéto pobočky, přirozeně s možností, aby ji děti mohly skutečně navštěvovat. Více...
 
Kdy bude chodník v Liberecké ulici?
Informace Odboru rozvoje, dotací a správy majetku města MěÚ Chrastava o připravované výstavbě chodníku v Liberecké ulici...
 
GLADIUS IV
Gladius IVV sobotu 23. dubna 2004 uspořádalo Sdružení Wothanburg GLADIUS IV. - Římsko - barbarské střetnutí. Účastníci viděli společné vystoupení několika skupin zabývajících se antikou. Nepřemožitelní římští legionáři předvedli svůj tvrdý výcvik, kvalitní výstroj a výzbroj, udatní gladiátoři se bili jen pro váš potlesk. Ke spatření byli i bojovní Kelti a sveřepí germánští bojovníci zpoza hranic Impéria... Více o akci... Další informace najdete na stránkách Sdružení Wothanburg: http://www.wothanburg.cz
   
Úspěchy pěveckého sboru Ještěd
Ještěd při provedení Stabat Mater v DFXŠNa Květnou neděli 20. března 2005 zcela vyprodané Divadlo F. X. Šaldy v Liberci dlouho po odeznění posledních tónů oratoria Stabat Mater Antonína Dvořáka aplaudovalo Ještědu a ostatním účinkujícím. V posledních dvou letech se Ještěd zúčastnil dvou mezinárodních soutěží a obě vyhrál: v roce 2003 zvítězil na Praga Cantat v konkurenci sborů z celé Evropy a sbormistr Ještědu Petr Pálka dostal zvláštní cenu poroty pro nejlepšího dirigenta. V roce 2004 pak Ještěd zvítězil na soutěži A. Dvořáka v Praze. V úspěšném sboru působí i chrastaváci. Více...
  
Návštěva u poslance PČR
Návštěva u poslance Ing. Michala KrauseDne 21. 3. 2005 starosta města Ing. Michael Canov, místostarosta Miloslav Pilař a ředitelka školní jídelny společně navštívili poslance PČR Ing. Michala Krause v kanceláři ČSSD v Liberci. Protože se pan poslanec nemohl účastnit otevření nové jídelny, byl požádán, aby se nyní dodatečně podepsal do kroniky města. Více...
  
Školní jídelna bude vařit i pro veřejnost
Nová ŠJ v ChrastavěŠkolní jídelna - příspěvková organizace bude od 1. 4. 2005 prodávat obědy i pro veřejnost. Doba výdeje pro veřejnost je od 13.00 do 14.00 hod. Cena oběda v měsíci dubnu je 35,- Kč
  
Další ocenění chrastavského webu
Ocenění finalisté krajského kola soutěže Zlatý erbDne 16.3.2005 proběhlo v Jablonci nad Nisou za přítomnosti hejtmana Libereckého kraje Petra Skokana slavnostní vyhlášení krajského kola soutěže Zlatý erb 2005. Město Chrastava získalo 3. místo v kategorii Nejlepší webové stránky města. Více...
  
Jarní vycházka KČT
V sobotu 16. dubna 2005 pořádá KČT jarní vycházku Chrastava - Horní Vítkov - Výhledy a zpět. Více v pozvánce...
 
Pobřežní ulice
Pobřežní ulice: zde má vést přeložka silnice č. II/592 Firma Benteller nás požádala o otištění svého tiskového prohlášení ve věci průjezdu kamiónů Pobřežní ulicí, zaslaného na vyžádání do pořadu ČT Černé ovce. Na toto prohlášení nám přišla reakce Občanského sdružení pro Chrastavu, kterou zde také uveřejňujeme. Vyjádření starosty a místostarosty ve věci přeložky ze dne 30.4.2004 je k dispozici zde...
  
Oprava nádražní budovy ČD
Nádražní budova již dlouhá léta nedělá dobrou vizitku městu. Proto se již před řadou let město snažilo iniciovat u vlastníka, tj. Českých drah, potřebnou rekonstrukci budovy. Více...
  
Aerobic
AerobicOddíl Aerobicu pod vedením paní Marie Hájkové má za sebou další úspěch - účast ve finále soutěže v aerobicu Master class. Ve velké konkureci se do finále po náročných základních kolech nominovala Dominika Živnůstková. Více...

 
Byl schválen rozvojový grant
Město Chrastava vyhlašuje pro rok 2005 Grant na podporu rozvoje sportovní, kulturní, spolkové činnosti a cestovního ruchu. Více...
  
Zlatý erb
Město Chrastava se účastní soutěže o Zlatý erb v kategorii nejlepší webové stránky města. Pokud se vám naše stránky líbí, dejte nám svůj hlas pro cenu veřejnosti. Děkujeme!
Soutěžíme o Zlatý erb - v soutěži o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí
 
Nová školní jídelna již slouží
První oběd v nové školní jídelně vydával starosta města Ing. M. CanovVe staré školní jídelně se děti naposledy naobědvaly v pátek dne 21. ledna 2005. V nové se pak poprvé stravovaly v úterý dne 25. ledna 2005. Více...
Více o stavbě nové budovy školní jídelny najdete zde na našich stránkách a také na webové stránce Školní jídelny Chrastava...
 
Slavnostní otevření nové školní jídelny
Pásku stříhá starosta města Ing. Michael Canov, poslanec PČR Ing. Libor Ježek a představitel SYNERu Ing. Jiří UrbanDne 24. 1. 2005 proběhlo slavnostní otevření nové školní jídelny Chrastavě. Zúčastnilo se ho několik významných hostů, kteří se velkou měrou podíleli na její výstavbě a dále bývalí a současní zaměstnanci školní jídelny, pedagogové a zaměstnanci města.V 16.00 hodin poslanec PČR Ing. Libor Ježek, představitel firmy SYNER, spol. s r. o. Ing. Jiří Urban a starosta města Ing. Michael Canov přestřihli pásku... Více...
Další informace si přečtěte v příspěvku starosty města...  
 
Splatnost místních poplatků v roce 2005
V průběhu měsíce února 2005 rozesílá správce místních poplatků (hospodářsko-finanční odbor MěÚ Chrastava) složenky na poplatek ze psů a na místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Výše poplatku za odpad na rok 2005 se nemění. Více...
 
Chrastavské šlápoty 2005
Sportovec ChrastavyV sobotu 8. ledna roku 2005 se konal již 32. ročník tradičního zimního turistického pochodu Chrastavské šlápoty. Zde si můžete přečíst propozice pochodu včetně popisu tratí. Více...
  
Tříkrálový koncert
Kostel sv. VavřinceV pátek 7. ledna 2005 v 17 hodin se v kostele sv. Vavřince v Chrastavě konal Tříkrálový koncert dětského pěveckého sboru ze Železného Brodu ŘETÍZEK. Jako hosté vystoupily chrastavské JIŘIČKY a flétnový kroužek. Zde si můžete prohlédnout plakát ke koncertu...
  
Archiv starších článků z rubriky aktuality:
Rok 2004
Rok 2003 a starší

  Nové e-mailové adresy Městského úřadu
  Nová telefonní čísla městského úřadu

 

Home page | Napište nám
© Městský úřad Chrastava