ARCHIV AKTUALIT

Rok 2006

Stránku s aktualitami naleznete zde... 

Archiv starších článků z rubriky aktuality: rok 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003 a starší 

 
 
Tisková zpráva Mikroregionu

Informace z členské schůze Mikroregionu Hrádecko – Chrastavsko za účasti staronových, ale i nově zvolených představitelů obcí se dočtete v tiskové zprávě Mikroregionu Hrádecko – Chrastavsko...

   
Investiční akce v závěru roku 2006
Investiční akce v závěru roku 2006 Na samém konci roku 2006 došlo k pohybu v následujících investičních akcích: DPS v Turpišově ulici, “Hotel Praha” v Nádražní ulici, budova ZŠ na nám. 1. máje. Více....
   
Co nového od 1.1.2007 v sociální oblasti
Dne 1. 1. 2007 nabývá účinnosti zákon o sociálních službách a zákon o pomoci v hmotné nouzi. Více v článku Co nového od 1.1.2007 v sociální oblasti...
   
Technickoekonomický referent
Tajemník Městského úřadu Chrastava vyhlašuje dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o  změně některých zákonů, veřejnou výzvu na obsazení pracovního místa: technickoekonomický referent odboru rozvoje, dotací a správy majetku Městského úřadu Chrastava... Již ukončeno.
   
Bitva o odpady
OdpadyV polovině roku 2006 skončila desetiletá smlouva s firmou .A.S.A. na svoz komunálního odpadu v Chrastavě. Ta v současné době (tj. v roce 2006) vykonává tuto činnost za 3,9 mil. Kč/rok. Z důvodu zákonné povinnosti realizovat veřejnou zakázku při výběru firmy, která bude tuto činnost provádět v následujícím období a s vědomím, jaká existuje neúprosná rivalita mezi firmami, které se touto činností zabývají a též s vědomím, že s výběrovým řízením tohoto druhu nemáme žádné zkušenosti, jsme uzavřeli mandátní smlouvu s pražskou firmou CPS consulting, s. r. o., která měla za úkol zajistit přípravu a průběh celé veřejné zakázky… Více...
Související články:
Informace o vítězi výběrového řízení - firmě REMONDIS s. r. o. 
Pozvánka na večer se starostou na téma Svoz komunálního odpadu v Chrastavě 
 
Starostou Chrastavy zvolen Ing. Michael Canov
Ing. Michael Canov, starosta města ChrastavyNové zastupitelstvo města Chrastavy zvolilo na svém ustavujícím zasedání dne 1. 11. 2006 novou radu, starostu a místostarostu. Starostou Chrastavy byl zvolen dosavadní starosta města Ing. Michael Canov, v radě bude dále kromě jejích dosavadních členů, místostarosty Milana Pilaře a radních Pavla Pěcha a Michala Košiny zasedat nový radní Ing. Jiří Mlynář, který však tuto funkci již vykonával v letech 1994-2002. Více... 
Přehled hlasování zastupitelstva při volbě členů rady...
  
Volné místo
Tajemník Městského úřadu Chrastava vyhlašuje dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, veřejnou výzvu na obsazení pracovního místa: REFERENT STAVEBNÍHO ÚŘADU odboru výstavby a územní správy Městského úřadu Chrastava... Již ukončeno.
 
Volby do zastupitelstva
Volby 2006V pátek 20. 10. a v sobotu  21. 10. 2006 se konaly volby do zastupitelstev obcí.
Ustavující zasedání nového zastupitelstva se koná 1.11.2006
Výsledky hlasování - Chrastava
Zvolení členové zastupitelstva
Náhradníci 
Informace o době a místu konání voleb v Chrastavě
V Chrastavě kandiduje pět volebních stran...
Volby 2006 -změna volebních místností
 
Zelená pro obchodní centrum
Zelená pro obchodní centrum Město Chrastava obdrželo stavební povolení na výstavbu obchodního centra... Více...

Práce začaly - fotogalerie...

  
Rekonstrukce a opravy místních komunikací 
Sportovec Chrastavy 2006V roce 2006 realizovalo Město Chrastava prostřednictvím odboru ORM několik akcí na zlepšeni stavu místnich komunikací ve vlastnictví města. Všechny podobné akce zavisejí na finančních možnostech města, které jsou velmi omezené a pokaždé nedostatečné... Více...

Fotogalerie....

 

  
Oprava komunikace ve Vítkově
Vítkovská komunikace v délce téměř 10 km byla zařazena mezi krajské silnice, které by se měly opravovat v období 2006/2007... Více...
 
Most v Andělské Hoře
Několikaměsíční nepříjemnosti automobilistů mířící z a do Andělské Hory budou již brzy u konce.... Více v článku starosty města Most v Andělské Hoře aneb 10. 10. v 10:10
Aktuálně 10.10. 9:40: Most otevřen 
Otevření mostu - fotogalerie...
  
Fond rozvoje bydlení
Město Chrastava vypisuje výběrové řízení na půjčky z Fondu rozvoje bydlení pro rok 2006. Více...
 
Sportovec Chrastavy
Sportovec Chrastavy 2006V pátek 6. října 2006 proběhl jubilejní 10. ročník ankety o nejlepšího sportovce Chrastavy.
V předchozích devíti ročnících bylo nominováno více než 500 chrastavských sportovců a oceněno za vynikající výsledky na 200 sportovců. Letos bylo 62 nominovaných v sedmi kategoriích a dva sportovci do síně slávy. Více...

Fotogalerie....

 

  
Michalík  je mistr Evropy
Roman Michalík je mistr EvropyNejlepší jezdec Motoklubu Chrastava Roman Michalík opět dokázal, kdo je pánem evropského endura. Zvítězil jak ve třídě E2, tak i v absolutním pořadí. Tento výsledek mu již v sobotu zaručil titul mistra Evropy ve třídě E2. V absolutním pořadí se po malém výpadku Rakušana Mullera přiblížil i titulu absolutního mistra..  Více...

Fotogalerie

  
Pro srandu králíkům…? Ne!
V polovině července letošního roku uprostřed tropických veder bylo bez vědomí kohokoli z vedení radnice či úředníků MěÚ vypuštěno koupaliště. Nájemci (tj. provozovateli koupaliště) bylo písemně oznámeno, že se jedná z jeho strany o závažné porušení smlouvy, neboť mu smlouva ukládá provozovat koupaliště v období od 1. července do 31. srpna na jeho náklady a riziko. Více..
  
Internet i na policejní služebny?
Internet (snad) konečně dorazí i na policejní služebny...V uplynulých týdnech probleskla médii problematika nevybavení policejních služeben internetem včetně postoje starosty Chrastavy v této záležitosti. Z tohoto důvodu si dovoluji malou rekapitulaci toho o co vlastně šlo a co se stalo...

Více v článku starosty města Internet (snad) konečně dorazí i na policejní služebny...

  
Obchodní centrum bude
Obchodní centrum bude - říká ve svém vyjádření investor stavby firma Jaroslav Třešňák – Horova. Další informace se dozvíte v článku Karel Hirsche – vedoucího projektu...
  
Šest století chrastavských starostů
Starostové města Chrastava První starosta Chrastavy, jehož jméno je známé - Langehanz - nastoupil do úřadu v době, kdy v Čechách kázal Mistr Jan Hus. Oni ctihodní pánové pracovali v Chrastavě za nejrůznějších režimů i státních útvarů... Více v článku starosty města Starostové města Chrastava od roku 1411 do současnosti...

Starostové Chrastavy ve fotografiích - tablo
Starostové města Chrastava - fotogalerie

   
Sportovec Chrastavy 2006
V pátek 6. října 2006 se v chrastavském kině koná 10. ročník vyhlášení nejlepších sportovců Chrastavy pro rok 2006. Večerem bude provázet p. Jaroslav Suchánek... Více...
  
Ještě jednou přeložka II/592 
Pobřežní ulice: zde má vést přeložka silnice č. II/592V návaznosti na sdělení podané v Chrastavských listech 7-8/2006 v článku „Má přeložka II/592 zelenou? Ano i ne.“, si dovoluji podat doplňující informace: Dne 26. 7. 2006 nabylo právní moci (nebylo podáno žádné odvolání) rozhodnutí – stavební povolení stavebního odboru Magistrátu města Liberce vydané...

Více...v článku starosty města Dodatek ve věci přeložky II/592.

 
Supermarket
Sleduji a registruji, že se vzrůstající nervozitou sleduje naše veřejnost plánovanou výstavbu obchodního centra u sjezdu rychlostní komunikace I/13. Padají otázky – kdy bude supermarket? A bude vůbec?... Více...v článku starosty města Ing. Michaela Canova Kvýstavbě obchodního centra...
  
Mezníky končícího volebního období
Blíží se nezadržitelně konec volebního období 2002-2006. Snad proto neuškodí ohlédnutí za mezníky tohoto volebního období. Více v článku starosty města Ing. Michaela Canova Mezníky končícího volebního období...
  
Očkování psů proti vzteklině
Ve dnech 11. až 13. září 2006 proběhne ve Vítkově a v Andělské Hoře očkování psů proti vzteklině. Více...
  
Svoz velkoobjemového odpadu
Městský úřad Chrastava, odbor rozvoje, dotací a správy majetku ve spolupráci s  .A.S.A. Liberec zajišťuje v  sobotu 9. září a v  sobotu 16. září 2006 bezplatný svoz velkoobjemového odpadu. Více...
  
Určen termín slavností
Rada města určila termín12. ročníku Chrastavských slavností. Ročník 2007 se bude konat od 8. do 10. června 2007. Více...
  
Fotbalisté z Eichstättu poprvé v Chrastavě
Fotbalisté z Eichstättu poprvé v ChrastavěO víkendu z 21. na 23. července 2006 se realizoval další díl spolupráce mezi partnerskými městy bavorským Eichstättem a Chrastavou.  k nám zavítali z Eichstättu mladí fotbalisté, a to ve věkových kategoriích do 14 a do 17 let. Nutno ovšem konstatovat, že se kluci neviděli poprvé, neboť v posledních dvou letech jsme byli fotbalovými hosty v Eichstättu my...  Více v článku starosty města Fotbalisté z Eichstättu poprvé v Chrastavě...
Poděkování primátora města Eichstättu 
Fotogalerie
2004 - fotbalový turnaj  v partnerském městě Eichstätt
  
Kanalizace v Nádražní ulici: rok 2007
Rozvodněné kanály v Nádražní uliciJiž v Chrastavských listech č. 10/2004 jsme informovali o písemně daném příslibu řešení nevyhovující dešťové a splaškové kanalizace v Nádražní ulici od ředitele SčVK. Slibovaný termín v průběhu roku 2006 sice dodržen nebude, nicméně akce nespí.... 
Více v článku starosty města Příprava opatření na kanalizační síti v Chrastavě...
 
Dočasné uzavření městského koupaliště
Neplánované uzavření městského koupaliště ve Sportovní ulici je dle vyjádření provozovatele způsobeno velmi nízkým stavem vody na přítoku, který neumožňuje doplňovat vodu v bazénu. O případném otevření, které je závislé na změně suchého období budeme informovat... 
  
Změny v jízdních řádech vlaků ČD v roce 2007
V úterý dne 20. června 2006 proběhla koordinační porada se starosty obcí ohledně jízdních řádů ČD na rok 2007. Podle předloženého návrhu má dojít na lince 089 Liberec – Chrastava - Hrádek nad Nisou - Varnsdorf k řadě časových posunů, nicméně celkově má dojít k navýšení spojů Českých drah... Více...
  
Nisa, řeka která nás spojuje
Nisa – řeka, která nás spojuje - fotogalerieV sobotu 24. června proplouvali účastníci již 7. ročníku akce Nisa, řeka která nás spojuje Chrastavou. Přivezli s sebou nejen plavovlasou vílu řeky i její černé svědomí, ale především dobrou náladu.... Více...
 
Má přeložka II/592 zelenou? Ano i ne.
Pobřežní ulice: zde má vést přeložka silnice č. II/592 Na zastupitelstvu města dne 19. 6. 2006 byl schválen prodej pozemku na výstavbu rodinného domu manželům Krčkovým. Řeklo by se, že se jedná o zcela běžný úkon, ovšem nebýt toho, že tento krok byl spojen s čestným prohlášením manželů Krčkových na stažení všech žalob a odvolání ve věci realizace přeložky II/592.... Více v článku starosty a místostarosty města Má přeložka II/592 zelenou? Ano i ne...

Odpověď zastupitele Oldřicha Němce nazvaná Starosta i místostarosta mají zřejmě špatnou paměť...

Přeložka II/592 z jiného pohledu - reakce na článek starosty a místostarosty od zastupitele a člena rady města Michala Košiny

Počátek kauzy - vyjádření starosty a místostarosty města z 20. 4. 2004...

Dne 26. 7. 2006 nabylo právní moci stavební povolení stavebního odboru Magistrátu města Liberce na dopravní řešení v centru města, tj. mj. na 1. etapu přeložky II/592 (na samotné komunikace)... Více...

 
Narodila se trojčata
27. dubna 2006 se poprvé v poválečné historii našeho města narodila v Chrastavě trojčata. Jsou to tři kluci – Lukáš, Jakub a Matěj Cellerovi. Ve středu 7. června se v malé zasedací síni konala oslava. Pan starosta Ing. Michael Canov předal rodičům trojčat dva kočárky: jeden pro dvojčata a druhý pro jedno děcko.... Více...
 
Most v Andělské Hoře a ulice Žitavská
Rekonstrukce mostu v Andělské HořeProblém komunikací je v Chrastavě problémem bezesporu palčivým. Netýká se to pouze komunikací patřících městu, ale i komunikací patřících Libereckému kraji. Letos v květnu tak byla zahájena významná investiční akce v hodnotě cca 15 mil. Kč rekonstrukce mostu v Andělské Hoře, přesněji řečeno nahrazení dosavadního provizorního mostu mostem definitivním. Provizorium trvalo neuvěřitelnou dobu ... Více...
 
Poškození majetku města
Starosta města podal trestní oznámení na pana Romana Pokorného, který jako nájemce bez jakéhokoliv povolení či souhlasu města zboural zeď u Stavebnin v Liberecké ulici... Více...
  
Chodník v Liberecké ulici ještě letos
Občané především z Liberecké ulice a ze Střeleckého Vrchu se ještě v letošním roce konečně dočkají chodníku, po kterém oprávněně volali řadu let. Městu se podařilo získat příspěvek ze Státního fondu dopravní infrastruktury... Více...
 
Volby do poslanecké sněmovny
Volby 2006Ve dnech 2. - 3.6.2006 se konaly volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.
Výsledky za celou ČR...
Výsledky voleb v Chrastavě...
Více informací na volebním severu Českého statistického úřadu, odkud byly údaje převzaty:
www.volby.cz

 
Chrastavské slavnosti 2006
Ročník 2006 se konal od 2. do 4. 6. 2006. Program jedenáctého ročníku a další informace o této kulturní akci najdete zde..
Prohlédněte si fotogalerii: 1.část, 2.část
  Chrastavské slavnosti
 
Volné místo
Tajemník Městského úřadu Chrastava vyhlašuje veřejnou výzvu na obsazení pracovního místa REFERENT ÚZEMNÍ SPRÁVY odboru výstavby a územní správy Městského úřadu Chrastava Více...  Již ukončeno.
 
Volné místo
MĚSTO CHRASTAVA přijme strážníka městské policie. Více...  Již ukončeno.
 
Návštěva předsedy Senátu
MUDr. Přemysl Sobotka Druhý nejvyšší ústavní představitel České republiky MUDr. Přemysl Sobotka dne 24. 4. 2006 oficiálně navštívil Chrastavu. Jde o vůbec první návštěvu předsedy horní komory Parlamentu České republiky v Chrastavě, a to přesto, že nejde zdaleka o první návštěvu MUDr. Přemysla Sobotky v Chrastavě. Při těch dřívějších však nebyl pan Sobotka ve své nynější funkci.
Program návštěvy
Rozhovor s předsedou Senátu pro Chrastavské listy
Fotogalerie z návštěvy
  
Omluva za závadu na městském rozhlase
V pondělí dne 3. 4. 2006 večer po skončení zastupitelstva města byl starosta i se svými spolupracovníky zavalen stížnostmi na nesnesitelné hučení městského rozhlasu. K odstranění závady nepomohlo ani okamžité vypnutí všech jističů v hlasatelně na radnici. Zaměstnancům firmy Proch se nakonec podařilo v nočním pátrání objevit a odstranit příčinu závady. Co se stalo? Pan XY v Andělské Hoře nepovoleně kácel strom.... Více...
  
Na náměstí se poprvé od roku 1881 neučí
Budova ZŠ na náměstí 17. března 2006 bylo na Ministerstvu financí České republiky podepsáno ze strany Města Chrastava rozhodnutí o přidělení státní dotace ve výši 15 mil. Kč na rekonstrukci budovy Základní školy na náměstí 1. máje. Rekonstrukce v hodnotě téměř 40 miliónů Kč tak může začít, ovšem za cenu toho, že poprvé od svého postavení a zahájení výuky v roce 1881 je dlouhodobě přerušena výuka v budově školy na náměstí 1. máje. Logicky se nabízí otázka: Na jak dlouho?...
Více v článku starosty města Výuka v budově školy na náměstí poprvé od roku 1881 přerušena...
Fotogalerie z předávání staveniště za účasti vedení školy, zástupců investora - Města Chrastavy a zástupců zhotovitele - firmy Syner
  
První ples města Chrastavy 
1. ples města Chrastavy První ples města Chrastavy se konal v pátek dne 10. března 2006 od 20 hodin v prostorách nové školní jídelny. Po mnoha letech, kdy v Chrastavě nebylo možné konat z důvodu chybějících prostor žádný ples, se tato situace díky vyhovujícím prostorám a výborné akustice nové školní jídelny konečně změnila k lepšímu. Více...
Prohlédněte si fotogalerii z plesu...
Ohlédnutí za plesem...
Za týden se pro děti konal také ples, ale tentokrát maškarní. Sál Společenského klubu byl v  sobotu plný překrásných masek. Více...
 
Větrné elektrárny
Uhelná - v její blízkosti možná budou stát větrné elektrárnyVýsledkem několikaměsíčního jednání mezi naším městem, které zastupuje i občany Vítkova, a společností EEH o větrném parku v oblasti Václavice – Uhelná je návrh Smlouvy o spolupráci. Předmětem smlouvy je program Fond pro Vítkov. Tento program umožní další rozvoj Vítkova, ekologickou výstavbu, rozvoj bydlení a zlepšení celkové úrovně života v obci. Z výsledků provedené ankety je zřejmé, že většina občanů se vyjádřila pro uzavření předložené smlouvy. Více...
  
Volby 2006: změna volebních místností
Volby 2006Během letošních voleb (parlamentních volby proběhnou 2.- 3. června a  komunální v listopadu) budou změněna místa některých volebních místností: okrsek č. 3, který byl dříve v Domě hasičů se z důvodu zkrácení průměrné docházkové vzdálenosti voličů trvale stěhuje do budovy MŠ v Nádražní ul., okrsek č. 2, který byl v budově ZŠ na náměstí 1. máje se z důvodu rekonstrukce pro volby 2006 stěhuje do malého sálu nové školní jídelny... Více...

 
Opatření k ptačí chřipce 
Opatření k ptačí chřipce V této chvíli žádná mimořádná veterinární opatření v souvislosti s ptačí chřipkou v Chrastavě a okolí nehrozí. Je pouze vhodné informovat Městskou policii nebo Policii ČR v Chrastavě o případném zjištění podezřelých úhynů stěhovavých vodních ptáků - labutí, volavek, divokých hus, divokých kachen, kormoránů a dravců na území města Chrastava. Policie informaci ověří a předá na Krajskou veterinární správu. U ostatního ptactva může být podezřelým až teprve úhyn více než 5 ptáků v jednom místě... Více...
  
Propojení infocentra a městského muzea
Propojení infocentra a městského muzeaPřed půl rokem v souvislosti s novými prostory Společenského klubu byly uvolněny nové prostory pro infocentrum, které bylo dříve umístěno přímo v prostorách městského muzea. Nové prostory infocentra byly sice ve stejné budově jako městské muzeum, ale nebyly navzájem propojeny. Což znamenalo pro zaměstnance neustále přebíhání okolo budovy a pro návštěvníky často totéž. Tento nedostatek byl odstraněn... Více...
  
Termín slavností nezměněn
Termín Chrastavských slavností 2006 zůstává nezměněn, konají se ve dnech 2. - 4. 6. 2006 a proběhnou tedy souběžně s volbami do PS PČR. Tento termín byl stanoven již v červnu loňského roku... Více...
  Chrastavské slavnosti
 
Grant na podporu rozvoje pro rok 2006
Zastupitelstvo města schválilo na svém zasedání dne 30.01.2006 grant na podporu rozvoje sportovní, kulturní, spolkové činnosti a cestovního ruchu ve výši Kč 200.000,- pro kalendářní rok 2006. Žadatelem může být právnická nebo fyzická osoba... Více...
  
Fond rozvoje bydlení
Město Chrastava vypisuje výběrové řízení na půjčky z Fondu rozvoje bydlení pro rok 2006. Více...
 
Vítězství nad finančním úřadem
Dům č.p.50 v Bílokostelecké ulici 5. června 2002 – 11. ledna 2006, tři roky, 7 měsíců a 6 dnů. Tak dlouho trvala vysilující bitva o 6,4 miliónů korun Města Chrastava s Finančním úřadem v Liberci.
O co šlo? Za pomoci státní dotace se nám podařilo přestavět ruinu Bílokostelecká č. p. 50 (na kterou již byl dříve vydán i demoliční výměr) na 10 moderních bytů. 5. 6. 2002 byla na danou akci zahájena daňová kontrola a již 17. 10. 2002 nám předložil Finanční úřad (FÚ) v Liberci zprávu... Více v článku starosty města Finanční úřad na kolenou aneb Vítězná bitva o 6,4 mil. Kč... ze 30. 1. 2006.
O případu přinesla reportáž televize Genus pod názvem Chrastava dokázala zvítězit nad finančním úřadem.
Viz také článek Válka s finančním úřadem o 6,4 mil. ze 17. 5. 2005.
  
Poslanec Libor Ježek v Chrastavě
Poslanec Libor Ježek v ChrastavěV pondělí 23. ledna 2006 Ing. Libor Ježek, poslanec za Liberecký kraj a člen rozpočtového výboru PS PČR, realizoval v Chrastavě svůj poslanecký den, během kterého si prohlédl novou radnici, absolvoval setkání s vedením Města i místních firem a setkal se s občany na dvou besedách, dopoledním Setkání se seniory, ale nejen s nimi a na podvečerním Večeru se starostou. Více...
Program poslaneckého dne Ing. Libora Ježka... 
Fotogalerie...
 
Pochvala pro ředitele školy
Mgr. Aleš Trpišovský Školy v celé republice obdržely dotaci na odučení jedné hodiny týdně navíc.Česká školní inspekce se rozhodla... Více v článku starosty města Panu řediteli uděluji jedničku s hvězdičkou třikrát podtrženou..
Stanovisko ředitele České školní inspekce k článku starosty ze dne 13.1.2006
Stanovisko starosty města ke stanovisku ředitele ČŠI ze dne 17.1.2006
Protokol České školní inspekce z kontroly ze dne 22.11.2005
Námitky ředitele základní školy proti protokolu ČŠI ze dne 1.12.2005
Rozhodnutí České školní inspekce o námitkách ze dne 13.12.2005
 
Kontrola akce Školní jídelna na výbornou
Ilustrační foto: jídelna před dokončenímV období od 3. 5. 2005 do 9. 12. 2005 provedlo Finanční ředitelství v Ústí nad Labem finanční kontrolu na akci Školní jídelna.Obecně platí, že finanční kontrola je svým rozsahem mnohem širší než kontrola daňová. Proto se jich také každoročně provádí poměrně málo, ale o to důkladněji. Dle oficiální zprávy Ministerstva financí se jich např. v roce 2004 konalo v celé republice pouze 200...Více v článku starosty města Ing. Michaela Canova Finanční kontrola na akci Školní jídelna dopadla na výbornou...
  
Chrastavské šlápoty 2006
Chrastavské šlápotyV sobotu 7. ledna roku 2006 se konal již 33. ročník tradičního zimního turistického pochodu Chrastavské šlápoty. Zde si můžete přečíst propozice pochodu včetně popisu tratí. Více...
  
  
Archiv starších článků z rubriky aktuality:
Rok 2005
Rok 2004
Rok 2003 a starší

  Nové e-mailové adresy Městského úřadu
  Nová telefonní čísla městského úřadu

 

© Městský úřad Chrastava
Homepage
| www.chrastava.cz