Územní plán města Chrastavy

  
Územní plán města Chrastavy

Opatření obecné povahy. 1/20014

   

Úprava územního plánu města Chrastava dle § 188 odst.1 stavebního zákona včetně změny č. XI územního plánu města Chrastava

Titulní list dokumentace územního plánu titulni-list-up.pdf
Titulní list_T1_textová a tabulková část územního plánu titulni-list.pdf
Textová a tabulková část územního plánu text-tab.pdf
Titulní list_T1_textová a tabulková část odůvodnění titulni-list-od.pdf
Textová a tabulková část územního plánu_odůvodnění text-tab-od.pdf
Výkres základního členění území vykres-zcu.pdf
Hlavní výkres hlavni-vykres.pdf
Výkres koncepce technické infrastruktury vykres-kti.pdf
Výkres VPS a VPO vykres-vps-vpo.pdf
Koordinační výkres koordinacni-vykres.pdf
Výkres předpokládaných záborů ZPF vykres-pr-zaboru-zpf.pdf
 

Pořizované změny územního plánu města Chrastavy:

     
                                                                                          Změna územního plánu č. XII

 

návrh změny č. 12   navrhzmeny12.doc
schéma změn   up_12_lokalizace.pdf
vyhodnocení zastavění   up_12_vyhodnoceni.doc
dokumentace návrhu pro společné jednání   chrastava_zup12_sj.pdf
                                                                                       

 

 
Pravidla postupu při pořizování změn schváleného územního plánu  Pravidla postupu při pořizování změn ÚP
 

Informace a dotazy týkající se územního plánu města Chrastavy: odbor OVÚS Městského úřadu 

 Stránka je součásti webu města Chrastavy

www.chrastava.cz
 

Stránky připravuje Městský úřad v Chrastavě