Územní plán města Chrastavy

    Zpráva o uplatňování územního plánu Chrastava

    Příloha zprávy - pokyny pro zpracování návrhu změny ÚP Chrastava

  
Územní plán města Chrastavy

Opatření obecné povahy 1/2020

   

Úplné znění územního plánu Chrastava po změně č. 1

  Chrastava_ÚZ1_Hlavní.pdf
  Chrastava_ÚZ1_Koordinační.pdf
  Chrastava_ÚZ1_Text.pdf
  Chrastava_ÚZ1_TIS.pdf
  Chrastava_ÚZ1_VPS.pdf
  Chrastava_ÚZ1_Základní.pdf
   

Pořizované změny územního plánu města Chrastavy:

viz pokyny ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚP CHRASTAVA    
     

Změna územního plánu č. I

návrh změny č. 1 pro veřejné projednání   dokumentace návrhu. pdf
návrh změny č. 1 po veřejném projednání   dokumentace návrhu. pdf
   

Úprava územního plánu města Chrastava dle § 188 odst.1 stavebního zákona včetně změny č. XI územního plánu města Chrastava

  dokumentace.pdf
   

                                                                                       

  Územní studie

Územní studie „lokalita 79.C Pobřežní ul. – rozvoj městského centra v okolí bývalého statku  a 72.P - Pobřežní - Bílokostelecká - zklidněné napojení rozvojových ploch“

   

textová část ÚS.pdf

registrační list   ,registrační list.pdf
schválení možnosti využití územní studie   doklad o schválení.pdf
dokumentace  

Pobrezni_ÚS_upr_Koordinační. pdf

Pobřežní_ÚS_upr_Širší.pdf

Pobřežní_ÚS_upr_Technický.pdf

 

„ Územní studie „lokalita 80.A Pobřežní ul. – smíšené aktivity pod sil. I/35“

   

textová část ÚS.pdf

registrační list   registrační list.pdf
schválení možnosti využití územní studie   doklad o schválení.pdf
dokumentace  

01_situace širších vztahů.pdf

02_fotomapa.pdf

03_situace hlavní výkres.pdf

04_IS.pdf

05_komunikace.pdf

 
Pravidla postupu při pořizování změn schváleného územního plánu  Pravidla postupu při pořizování změn ÚP
 

Informace a dotazy týkající se územního plánu města Chrastavy: odbor OVÚS Městského úřadu 

 Stránka je součásti webu města Chrastavy

www.chrastava.cz
 

Stránky připravuje Městský úřad v Chrastavě