ARCHIV AKTUALIT

Rok 2009

Stránku s aktualitami naleznete zde... 

Archiv aktualit: rok   2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003 a starší 

      

Famózní úspěch Chrastavy a Lwówek Śląski

Rok 2006 – zřejmě nikdo v Chrastavě nezná polský Lwówek Śląski a zřejmě nikdo ve Lwówku Śląski nezná Chrastavu.
Rok – 2009 Lwówek Śląski zná v Chrastavě prakticky každý a jistě je to stejné i naopak. Během těch několika málo let se rozeběhla spolupráce ve všech možných oblastech. 
::
Více...

 

Poděkování za dlouholetou skvělou péči o městské lesy panu Josefu Francovi

Na konci letošního roku končí dlouholetá obětavá lesnická služba pana Josefa France. 15 let velmi kvalifikovaně pečoval o cca 250 ha obecních lesů města Chrastavy. Pro lesy, které byly po r. 1989 městu Chrastava vráceny bylo požehnáním, že o ně od r. 1994 až do letošního roku pečoval pan Franc. Jemné, převážně podrostní obnovní postupy, pečlivá výchova mladých lesních porostů a důsledná ochrana lesa proti biotickým i abiotickým škůdcům jsou základem toho, že lesní majetek města je ve velmi dobrém biologickém, ekologickém i ekonomickém stavu...
::
Více...

 

Oprava cest na hřbitově a nová fasáda městského muzea

Na městském hřbitově v Chrastavě byla během dvou podzimních měsíců – října a listopadu dokončena  další část opravy cesty na hřbitově, a to od křížku ke správcovskému domku... 

Na konci roku 2009 město Chrastava dokončilo opravu objektu č. p. 40, v němž se nachází městské muzeum, infocentrum, knihovna a galerie... 


::
Více...

 

Město musí žádat o vrácení přeplatku za pojistné na sociální zabezpečení

Zákon č. 264/2006 Sb., novelizoval zákon č. 589/2009 o pojistném na sociální zabezpečení tak, že z něho vypadla věta: vyměřovacím základem organizace a malé organizace je částka odpovídající úhrnu vyměřovacích základů jejich zaměstnanců (původně uvedená v §5 odst. 1 b), a to s účinností od 1. 1. 2007.
::
Více...

 

Z diskusního fóra

Na diskusním fóru mě zaujal následující příspěvek autorky vystupující pod nickem "pupulu" (-mc-): 12.12.2009 se konala na ZKO Chrastava besídka Adoptovaných chrtů, reportáž byla ve večerních zprávách TV Nova.
Ing. Michael Canov, starosta
 

Chodníková novela aneb úklid chodníků v roce 2010

Jak občané vědí nepochybně z tisku – povinnost úklidu chodníků má zásluhou tzv. chodníkové novely od letošní zimy vlastník, tj. u obecních chodníků obec. Tato informace je však zkratkovitá, ve skutečnosti měl vlastník vždy za povinnost se o svůj majetek starat. Dosud však paradoxně neměl odpovědnost za úrazy na chodníku a měl je za něj vlastník přilehlé nemovitosti. 
Více
 
Večer se starostou
Starosta města Ing. Michael Canov Sedmdesátý druhý „Večer se starostou“ na téma Jak se žije seniorům v našem městě se koná ve středu dne 13. ledna 2010 od 14:00 hodin v klubu důchodců v DPS v Bílokostelecké ulici čp. 66.
Sedmdesátý druhý „Večer se starostou“ na téma Policie ČR a její činnost v Chrastavě se koná v pondělí dne 14. prosince 2009 od 17:00 hodin v malé zasedací místnosti budovy radnice.
Informace o dalších večerech se starostou a podrobnosti o jejich tématech ... 
  

Penny Market bude mít bratříčka

Již bezmála tři roky slouží obyvatelstvu první chrastavský supermarket (dříve Plus dnes Penny Market). Předmětný obchod je však „pouze“ první etapou cílového stavu, tj. vzniku Obchodního centra sestávajícího ze tří obchodů. V současnosti se zdá, že se ledy pohnuly a blíží se výstavba 2. etapy. V těchto dnech probíhá stavební povolení a během roku 2010 by mělo býti hotovo. Nový market bude umístěn vedle stávajícího směrem k okružní křižovatce. Mapa
V Chrastavě dne 14. 12. 2009 Ing. Michael Canov, starosta

 

Jednotný postup v boji proti hazardu poprvé narušen

Za koho kope Státní dozor MF ČR?Zastupitelstvo města Chrastava přijalo dne 31. srpna 2009 jednomyslným usnesením všech přítomných zastupitelů obecně závaznou vyhlášku o stanovení míst, kde mohou být umístěny výherní hrací přístroje. Stalo se tak poté, když Ministerstvo financí vydalo rozhodnutí, že bez souhlasu města nepovolí po 1. červnu 2009 ...
Více
 
Svoz velkoobjemového odpadu pro rok 2010 obnoven
Ing. Michael CanovPokud se město ptá na názor občanů formou ankety, ptá se proto, aby tomuto názoru dalo svou váhu. Výjimkou se v minulosti stala bohužel anketa ve věci odstranění dvojkolejnosti – svoz velkoobjemového odpadu kontra bezplatná možnost na sběrném dvoře. 

Více

   

Andělská Hora má nové informační tabule

Andělská Hora se dočkala 3 nových informačních tabulí – a nejen jich. Je to především zásluhou aktivního osadního výboru pracujícího pod vedením Josefa Wolfa, který říká: „Instalaci a dokončení všech tří informačních tabulí o Andělské Hoře považuji za naše letošní stěžejní snažení...

Více...

 

Mikuláš, čert a anděl v Chrastavě

V sobotu 5. prosince jsme se sešli v hojném počtu na chrastavském náměstí 1. máje, kde především děti s napětím očekávaly příchod Mikuláše s doprovodem anděla a čerta.... 

Více...

 

Nová parkovací místa na Střeleckém vrchu

Ještě před samotným koncem roku 2009 vzniklo 16 nových parkovacích míst na sídlišti Střelecký vrch. Je to po vybudování 9 nových parkovacích míst z před dvou let další rozšíření parkovacích možností. 

Více...

 

Nejstarší sklářská škola na světě volá o pomoc

V roce 1856 vznikla sklářská škola v Kamenickém Šenově. Od školního roku 2010-2011 však hrozí faktické zrušení této školy, která je nejstarší školou svého oboru na světě. I my jsme byli požádáni o podporu této školy v jejím boji o přežití. Nechávám pochopitelně na každém z Vás, zda tuto unikátní školu aktivně podpoříte. Ti z Vás, kteří se rozhodnou že ano, mohou si zde stáhnout petiční arch, případně ho podepsat na sekretariátu MěÚ...

Více...

 

Výstava „Vánoce v Chrastavě“ v městské galerii.

Po celý měsíc prosinec 2009 probíhá v naší městské galerii vánoční výstava. Shlédnete zde betlémy pana Václava Janečka a dále si zde můžete zakoupit krásné vánoční ruční výrobky klientů „Domova pokojného stáří sv. Vavřince“ v Chrastavě. 

Více...

 
150 let dráhy Liberec - Žitava 
V sobotu dne 5. prosince 2009 se konala velká sláva na železnici. K výročí 150 let od zavedení dráhy Liberec-Chrastava-Žitava jezdily po trase po celý den parní vlaky...

Více...

 

Autobusové jízdní řády 2010

Tak jako každý rok jsme předkládali všechny došlé podněty a požadavky k jízdním řádům. 
::
Více....

 

Informace ze Společenského klubu

Společenský klub stále nabízí možnost přihlásit se do jazykových či jiných kurzů...
::
Více....
 
5. ples města Chrastavy

V pořadí již 5. ples města Chrastavy se bude konat 19. února 2010...Předprodej vstupenek od 1. prosince v infocentru. 

4. ples města Chrastavy
  ::
Fotogalerie z plesu 2009 
  :: Fotogalerie z plesu 2008     
  :: Fotogalerie z plesu 2007
  ::
Fotogalerie z plesu 2006

    

Travesti show v kině

V páteční podvečer (20.11.2009) jsme přivítali v chrastavském kinosále protagonisty „Cirkusu Hanky – Panky“ travesti show. Před zaplněným hledištěm se předvedly v jejich podání naše přední i zahraniční hvězdy hudebního nebe. Nádherné kostýmy, lechtivý, ale trefný humor se střídaly s podmaňujícími melodiemi.. 
:: Více....

 

Zlepšení kvality života a životního prostředí v podještědí II

Místní akční skupina Podještědí o.s. vyhlašuje 4. výzvu k předkládání žádostí o dotaci z Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013 na "Zlepšení kvality života a životního prostředí v podještědí II"
::
Více....
 

Větrné elektrárny 5 let poté

Před pěti lety jsme marně bojovali proti instalaci šesti vesměs zastaralých větrných věží na kopci za Vítkovem. Marně. Nepomohlo nic, ani naše argumentace na více než podivný postup, kdy stavební úřad ve Frýdlantě vydal v roce 1997 stavební povolení.....

:: Více....

 

Mikuláš a čert v Chrastavě

Opět jako každý rok bude Mikuláš s čertem rozsvěcet vánoční strom na náměstí 1. máje v Chrastavě...
::
Více....

 
Mikulášský vlak
V sobotu 5. prosince 2009 si všechny generace užijí Mikulášské nadílky v parním vlaku.

Více...

 

28. říjen 2009 v Chrastavě

Den vzniku samostatného československého státu byl důstojně oslaven i v Chrastavě... 
Více....

 
Chrastavské šlápoty 2010
Chrastavské šlápotyV sobotu 9. ledna roku 2010 se koná již 37. ročník tradičního zimního turistického pochodu Chrastavské šlápoty. Zde si můžete přečíst propozice pochodu včetně popisu tratí. Více...
 

Do Liberce hrozí zavedení mýtného

Dle zjištění reportéra R1 Genus má být na komunikaci I. třídy I/13 na úseku Chrastava – Liberec zavedeno mýtné... 
:: Více

 

Sportovec a osobnost města za rok 2009

Sportovec a osobnost města pro rok 2009 V pátek 23. října 2009 od 17:00 hodin v kinosále proběhl již tradiční večer odměňování nejlepších sportovců a vyhlášení osobnosti města Chrastavy pro rok 2009.
:: Více
 
Dne 18. 11. 2009 se koná ZM o dani z nemovitosti

Obec bude moci změnit místní koeficient daně z nemovitostí pro rok 2010 nejdříve 1. ledna 2010, musí to ovšem učinit nejdéle do 30. listopadu 2009.
Přesně výše uvedený nesmysl byl v září schválen v zákoně č.362/2009 Sb. („Janotův balíček“) v části týkající se zákona o dani z nemovitosti (č. 338/1992 Sb.) Parlamentem ČR.  „Janotův balíček“ sice přijetím poslaneckého pozměňovacího návrhu umožňuje obcím reagovat na dvojnásobné navýšení daně z nemovitosti.....
:: Více

 

Voláme SOS Ústavní soude aneb videoterminály zakázány

Za koho kope Státní dozor MF ČR?Státní dozor Ministerstva financí hanebným způsobem podvedl obce v celé republice. Vydal sice rozhodnutí č.j. 34/44009/2009, že od 1. června nevydá bez souhlasu obcí žádné povolení na videoterminály, předtím však obeslal všechny provozovatele, kde je dopředu na toto upozornil a pak stihnul před 1.červnem vydat desetitisíce povolení na 10 let....
:: Více
 

Budoucnost někdejšího M-klubu

Na Střeleckém vrchu, v místě, kde kdysi sídlil M-klub, již sídlí nový nájemce Liberecká rozvojová agentura LIRA o. p. s. Stalo se tak poté, co město po špatných zkušenostech vypovědělo provozovatele restaurace a poté odmítlo několik zájemců o zřízení herny. Nový zájemce sice bude platit spíše jen symbolické nájemné, za to dle uzavřené smlouvy bude splňovat představu města o vhodném využití: Zřízení a provozování výrobní dílny pro vytvoření míst pro osoby se zdravotním postižením a pro zajištění volnočasových aktivit pro matky s dětmi a rehabilitační a kondiční cvičení. V tuto chvíli na místě probíhají úpravy, provoz by měl být zahájen od počátku příštího roku.Ing. Michael Canov - starosta

 
Chrastava, Eichstätt a Lwówek Śląski vítají návštěvníky
Návštěvníky Chrastavy vítají při vjezdu do města zbrusu nové uvítací cedule. Na těchto cedulích vítá své návštěvníky nejen město Chrastava, ale i partnerská města Eichstätt (Spolková republika Německo) a Lwówek Śląski (Polsko)....
:: Více
 
DMSKa pro Oblastní charitu Liberec
Nadace Euronisa pomáhá Oblastní charitě Liberec pomocí dárcovských SMS. Projekt běží od září letošního roku, zasláním DMS podpoříte Domovy pro matky s dětmi v tísni - Domov sv. Anny a sv. Moniky a Domov pokojného stáří – Domov sv. Vavřince...
:: Více
 
O parlamentu, kde zítra již znamená včera
Ing. Michael CanovObec bude moci změnit místní koeficient daně z nemovitostí pro rok 2010 nejdříve 1.ledna 2010, musí to ovšem učinit nejdéle do 30. listopadu 2009.
Tak se zase naši zákonodárci vyznamenali. Tzv. „Janotův balíček“ obsahuje i navýšení jednotlivých položek daně z nemovitosti na dvojnásobek (ne všech, nezvyšuje např. daň ze zemědělské půdy, zemědělských staveb, ostatních staveb či pater kromě přízemí). Dřívější novelou starou dva roky byl ovšem zaveden tzv. místní koeficient...
::
Více
   
Géčko

Nákupní centrum Géčko oznamuje, že další svoz pro občany z Chrastavy bude 14. října 2009. 
:: Více

 
Vakcinace lišek

Povinná preventivní akce – orální vakcinace lišek k předcházení vzniku a šíření nebezpečné nákazy – vztekliny – informace pro občany.
:: Více

  
Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu ve dnech 17. až 18. října 2009 (sobota a neděle)
Svoz velkoobjemového odpadu ve dnech 17. až 18. října 2009 (sobota a neděle).  Místa a časy přistavení sběrných kontejnerů byly zveřejněny v Chrastavských listech a na plakátovacích plochách.
Svoz velkoobjemového odpadu  :: Nebezpečný odpad - svozová místa...
  :: Velkoobjemové kontejnery - místa přistavení....
  
Chrastavu poprvé navštívili kosmonauti 

Poprvé v historii našeho města navštívili Chrastavu kosmonauti. Stalo se tak dne 7. 10. 2009....
:: Více

 
Poděkování hasičům 
Obyvatelky Domu s pečovatelskou službou v Bílokostelecké ulici č.p. 66 by touto cestou chtěly poděkovat všem členům hasičských záchranných jednotek, kteří se podíleli na taktickém cvičení PO....
:: Více
 
Výuka ruského jazyka 
Společenský klub oznamuje všem zájemcům o ruský jazyk, že od listopadu 2009 otevíráme kurz ruského jazyka pro začátečníky i pokročilé.
:: Více
 
Za koho kope Státní dozor MF ČR
Za koho kope Státní dozor MF ČR?Třináct dní poté, tj. 28. května 2009, co vydal Státní dozor MF své rozhodnutí č.j. 34/44009/2009 a pouhé 3 dny před nabytím jeho účinnosti, vydal Statní dozor MF rozhodnutí č.j. 34/444122/2009, jehož fotokopii se mi podařilo získat, o povolení 112 interaktivních loterijních videoterminálů (ILV) v cca 70 různých městech. Mezi tím je i jeden ILV v Chrastavě....
::
Více
 
Změna provozní doby Sběrného dvora TSS, a.s., od 1. října 2009
Pondělí  15:00 - 18:00 hodin
Úterý  07:00 - 10:00 hodin
Středa   12:00 - 15:00 hodin
Čtvrtek  07:00 - 10:00 hodin
Pátek  10:30 - 12:30 hodin
Sobota  09:00 - 12:00 hodin
Žádáme občany o dodržování, v jinou dobu nebude na sběrném dvoru přítomna obsluha.
 
Český rozhlas
Radiožurnál (29. 9. 2009) (od 13:00 do 57:00): Chrastava na Liberecku zakázala výherní automaty. Měla by města a obce rozhodovat o výherních automatech individuálně? - telefonáty posluchačů
 
Voříškiáda 20. září 2009

20. září 2009 se v areálu ZKO Chrastava ve Vítkovské ulici konala v pořadí již 5. "Voříškiáda". Myslíme si, že se letošní ročník po několikaleté pauze povedl.....
:: Více

 
Vítání občánků 12. září 2009
Sobotní dopoledne dne 12. září 2009 se pro některé naše občánky stalo velmi významným. Spolu se svými rodiči se zúčastnili přivítání mezi občany v obřadní síni MěÚ.
:: Více
 
Výzva k okleštění dřevin
Výzva k okleštění dřevin v blízkosti elektrických rozvodných zařízení společnosti ČEZ Distribuce, a.s.  zde.. 
     
Soutěž o nej.... infocentrum
Hlasujte pro infocentrum v Chrastavě!
Asociace turistických informačních center ČR a společnost VLP, a.s. vyhlásila v denících po celé České republice soutěž o nejlepší informační centrum. Hlasovat může každý z vás na stránkách zde.. do 9. října 2009.
  
Videoterminály ještě jednou
Změna stanoviska Státního dozoru ve prospěch města ChrastavaJak již čtenáři našich webových stránek vědí, Státní dozor Ministerstva financí již od 1. 9. 2009 nepovoluje bez našeho souhlasu loterijní videoterminály (VLT), kdy vstoupila v účinnost naše obecně závazná vyhláška č. 4/2009.....

:: Více

 
Chrastavská Beruška 19. září 2009

Oddíl aerobiku při ZŠ Chrastava, náměstí 1. máje uspořádal ve spolupráci s ČSAE v sobotu 19. září 2009 IV. ročník „Chrastavské Berušky“ jako SAMC – nepostupový...
:: Více

 
Taktické cvičení jednotek požární ochrany v DPS - Bílokostelecká ulice

Dne 22. 9. 2009 v 16:00 hodin proběhlo taktické cvičení jednotek požární ochrany v domě s pečovatelskou službou v Chrastavě v Bílokostelecké ulici. Jednalo se o nácvik evakuace a záchrany starších osob z vyšších nadzemních podlaží budovy, kdy byl simulován požár bytu, zadýmením zdravotně nezávadnou mlhovinou....
:: Více

 
Konečně spravedlnost

Jeden nejmenovaný majitel jedné nejmenované ubytovny v jednom nejmenovaném městě se dlouhodobě úspěšně vysmíval radnici, když uváděl počty ubytovaných mnohonásobně nižší, než ve skutečnosti byly. Konečně padla kosa na kámen, odvolání byla po létech zamítnuta a dotyčný bude muset za roky 2005, 2006 a 2007 doplatit poplatky z ubytování i s palmáre…cca 400 tis. Kč (a bude se pokračovat dál). Buď zaplatí…nebo…exekuce, ta by možná byla i lepší…věděl bych, co exekuovat. Ing. Michael Canov

 
Cestujete hromadnou dopravou? Rádi byste ušetřili? IDOL nabízí slevy nejen pro žáky a studenty!

Integrovaný dopravní systém IDOL nabízí moderní cestování hromadnými dopravními prostředky na území celého Libereckého kraje. Pokud si pořídíte opuscard, stane se pro Vás cestování příjemným zážitkem a navíc ušetříte peníze....
:: Více

 
Zastupitelé města Chrastava v partnerském městě Lwówek Śląski

Zastupitelé města v partnerském městě Lwówek ŚląskiZastupitelé města Chrastava přijali pozvání našeho partnerského města Lwówek Śląski a zúčastnili se ve Lwówku setkání se svými kolegy zastupiteli ve dnech 5. a 6. září 2009. Setkání se dále zúčastnilo vedení dalšího partnerského města našich polských přátel francouzského Noidans Les Vesoul. Jádrem společného setkání byla sobotní několikahodinová pracovní konference zastupitelů...
:: Více

 
Změna stanoviska Státního dozoru ve prospěch města Chrastava
Změna stanoviska Státního dozoru ve prospěch města ChrastavaV reakci na stížnost města Chrastava ze dne 14.9.2009 adresovanou mj. panu premiérovi a panu ministru financí změnil Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi své stanovisko prezentované v dopisu čj.:10/71995/2009-34 ze dne 7.9.2009 a ještě týž den večer tj. 14. září zaslal e-mailem (písemně má následovat) nové znění svého dopisu... 
::
Více
 
Skandální postup Státního dozoru MFČR ve věci videoterminálů
Skandální postup Státního dozoru MFČR ve věci videoterminálů Státní dozor MFČR v naprostém rozporu se svým rozhodnutím 34/44009/2009 sděluje , že je pro ně vyhláška města pouhým signálem (možná). Proti tomuto sdělení, které lze považovat za podvod ze strany Státního dozoru MF protestuje město Chrastava u Ministra financí a u Premiéra České republiky...
::
Více
 
Termální lázně - čekalo nás veliké překvapení
Čekalo nás velké překvapeníVe středu 9. září 2009 jsem se zúčastnil tradiční akce "Setkání se starostou", která se však tentokrát od předchozích lišila. V 17:00 hodin odjelo mikrobusem a několika auty asi třicet zájemců z náměstí před "Zámeček", kde je již očekával Ing. Jan Imlauf, jehož firma realizuje výstavbu termálních lázní...
:: Více
 
Rekonstrukce cesty v parku
Rekonstrukce cesty v parkuJak široká veřejnost velmi dobře ví, výstavba přeložky II/592 etapa 1b) byla spojena po několik měsíců s uzavírkou Vítkovské ulice. Objízdná trasa byla původně stanovena v mnohakilometrové délce pouze přes Václavice...

:: Více

 
Slavnostní otevření 1.etapy přeložky II/592
Slavnostní otevření 1. etapy přeložky II/592Ve středu 2. září byla slavnostně otevřena první etapa přeložky II/592. Otevření se zúčastnili vzácní hosté...

:: Více

 
Zastupitelstvo města Chrastava vydalo vyhlášku o zákazu výherních hracích přístrojů 
Zastupitelstvo města jednomyslně vydalo na svém zasedání obecně závaznou vyhlášku č.4/2009  „O stanovení míst, na kterých mohou být provozovány výherní hrací přístroje“.  O vydané vyhlášce bylo neprodleně informováno Ministerstvo financí České Republiky...

:: Více

 
Výstava „Šikovné chrastavské ruce“.
Dne 1. 9. 2009 proběhla od 14 hodin v městské galerii vernisáž výstavy „Šikovné chrastavské ruce“ aneb „Můj koníček“. Přítomné přivítala vedoucí Společenského klubu paní Z. Václavíková, starosta města Ing. Michael Canov a místostarosta Miloslav Pilař. Ukázky svých prací nám zapůjčili paní Zuzana Balcarová, Dana Koldová, Ivana Loučková, Andrea Medřická, Anna Milovová, Olga Tippeltová, Václav Janeček, Josef Zitko. Na výstavě můžete spatřit ubrouskovou techniku, navlékání korálků, drátkování, patchwork, vitráže tiffani, keramiku, pletení, vyšívání, pedig – proutí a výrobky z přírodních materiálů, zejména z kamenů. Výstava je ukázkou šikovnosti, zručnosti, trpělivosti a originality při realizaci nápadů.
Zveme Vás k návštěvě této výstavy, která potrvá do 28. 9. 2009 v chrastavské galerii.

:: Videoklip
 
Vítání žáčků 1. tříd v Chrastavě
Vítání prvňáčkůJako již tradičně proběhlo 1. 9. 2009 vítání žáčků 1. tříd Základní školy v Chrastavě a v Základní škole v Horním Vítkově. Naší malí „studentíci“ za doprovodu rodičů a prarodičů byli natěšení a nedočkaví a za blesky fotoaparátů se s taškami na zádech hrnuli do svých tříd. V Chrastavě školáky přivítal ředitel školy Mgr. Aleš Trpišovský, dále starosta města Ing. Michael Canov a místostarosta města Miloslav Pilař. V Horním Vítkově to pak byla s představiteli města ředitelka školy paní Marie Pilařová. Všichni dětem popřáli mnoho úspěchů ve škole, rodičům pevné nervy a nechyběly samozřejmě ani drobné dárky a laskominky, které si děti 1. školní den odnesly domů.Nezbývá než dětem ještě jednou popřát, aby se jim ve škole líbilo, našly nové kamarády a aby jejich paní učitelky byly přívětivé.
:: Fotogalerie
 
Senátor Karel Kapoun na zastupitelstvu města
Senátor v ChrastavěJiž podruhé v krátké době oficiálně navštívil náš senátor Ing. Karel Kapoun Chrastavu, když splnil svůj slib a zúčastnil se besedy konané na počátku zastupitelstva dne 31.8.2009.

:: Více

 
Konec heren v Chrastavě na obzoru 
Nástup heren a jejich devastující vliv vyvolal a vyvolává vrásky na čelech mnoha starostů a zastupitelů v celé naší vlasti. Řada měst se v minulosti pokusila tento hazard vymýtit. Se zlou se však potázala. Podařilo se jim sice zakázat výherní hrací přístroje (VHP), ale namísto toho se na těch samých místech objevily videoterminály....
::
Více
 
Katastrofální analogový signál TV Prima a ČT1 
Katastrofální analogový signál TV Prima a ČT1 V souvislosti se zrušením analogového signálu ČT 2 došlo bohužel též k zásadnímu zhoršení analogového signálu ČT 1 a TV Prima. V této věci jsem jednal telefonicky s pracovníky radiokomunikací, kteří objektivní zhoršení signálu potvrdili. Jelikož nám však pochopitelně nestačí potvrzení stavu, ale jde nám o vrácení analogového signálu ČT1 a Prima do přijatelné kvality, urgoval jsem následně celou záležitost na příslušných místech (viz fotokopie dopisu). Jsme připraveni urgovat celou záležitost i opakovaně, není však v naší moci zaručit nápravu. Osobně se omlouvám za to, že reakce starosty města přišla až s dvoutýdenním zpožděním oproti nastalému stavu (způsobeno dovolenou).
:: Odpověď technického ředitele FTV Prima
:: Odpověď od "Českých radiokomunikací"
 
Ke změnám v představenstvu a dozorčí radě ČSAD a.s.
Ing. Michael CanovPředstavenstvo ČSAD a.s. jmenovalo jako nové členy představenstva pana Ing. Jiřího Veselku MBA ředitele DPML a pana Bc. Stanislava Eichlera - hejtmana Libereckého kraje a jako člena dozorčí rady pana Ing. Petra Prokeše, ředitele firmy Korid LK s.r.o (zřízena Libereckým krajem).
::
Více
   

Srpen 1968 v Chrastavě

Srpen 1968Chrastavák a pracovník ČT pan Daniel Růžička připravuje do Chrastavských listů a na webové stránky města podrobnou analýzu srpna 1968 v Chrastavě na základě městské kroniky a zápisů z tehdejšího MNV (oboje dnes uložené v archivu v Liberci). V tuto chvíli (dne 21. srpna 2009) zveřejňujeme výňatky z městské kroniky tak, jak je pan Daniel Růžička objevil a připravil. Vypovídají o mnohém....
:: Více

   

Návrhy jízdních řádů na období 12/2009 - 12/2010

Na uvedené adrese jsou návrhy vlakových jízdních řádů na období 13. 12. 2009 až 11.12. 2010. Dle podrobného porovnání jsem neobjevil zrušení žádného spoje, ba naopak jeden přibyl. Dle návrhu se zvětší i četnost zastávek ve stanici Machnín-hrad. Přesto si dovoluji požádat, aby si zájemci podrobně prostudovali návrhy vlakových jízdních řádů a v případě nějakého požadavku se obrátili neprodleně nejen na provozovatele, ale i na město, abychom mohli rozumný požadavek podpořit. To samé platí i v případě návrhu nových autobusových jízdních řádů. Zde je však situace komplikovanější o to, že dosud nevisí navrhované jízdní řády ČSAD Liberec (mají se snad objevit každým dnem). Uzavírka připomínek ze strany města je 11. 9. 2009, proto prosíme v případě požadavků o neprodlené informování před tímto datem.
Ing. Michael Canov - starosta.

   

Otevřeno - zavřeno

Otevřeno - zavřenoOtevřená společnost, o.p.s. vyhlásila 7. ročník soutěže o tituly OTEVŘENO x ZAVŘENO. Soutěží se o nejlepší a nejhorší příklady otevřenosti úřadů vůči veřejnosti v České republice za období září 2008 – září 2009.
:: Více...

   
Reprezentanti kolové TJ Spartak Chrastava navštívili Francii
Reprezentanti kolové TJ Spartak Chrastava navštívili FranciiVe dnech 26. – 28.června 2009 se konal v malebném severofrancouzském městečku ROMBAS mezistátní přátelský outdoor turnaj, který byl bohatě zastoupen, a to 18-ti dvojicemi ze čtyř evropských zemí. Domácí Francie, sousedního Německa s Belgií a poprvé i zástupci naší České republiky. V tomto turnaji bojovala za Českou republiku a naše město Chrastava dvojice Pavel Matuškovič a Michal Fadrhonc.

:: Více

 
Chrastavská Jednota bratrská v Českém rozhlasu
Chrastavská Jednota bratrská v Českém rozhlasuČeský rozhlas 2 – stanice Praha v neděli 9.srpna 2009 vysílala v přímém přenosu z Chrastavy bohoslužbu, kterou kázal kazatel pan Mgr. Šimon Dvořák. Pro zájemce, kterým utekl přímý přenos či ty, kteří si ho chtějí poslechnout ještě jednou, přinášíme link na tento pořad z archivu Českého rozhlasu...
::
Více
   

Uzavírky - objížďky v srpnu

Změna termínu objízdné trasy pro místní dopravu do 3,5 t a mikrobusy ČSAD - Vítkovská ulice - uzavírka Vítkovské ulice potrvá v termínu od 13. 7. do 31. 8. 2009, a to z důvodu havarijního stavu opěrné zdi a nutných přeložek inženýrských sítí v křižovatce ulic Vítkovská, Pobřežní a Spojovací.
Další uzavírky z důvodu pokládky finálních povrchů: 
15. 8. 2009 -16. 8. 2009 - úplná uzavírka ul. Nádražní – okružní křižovatka:
Nařízená objížďka: - silnice č. II/592 (Chrastava - Andělská Hora směr Kryštofovo Údolí), silnice č. III/27247 (směr Machnín) a silnice č. III/27250 (zpět do Chrastavy). Ve směru z Hrádku nad Nisou do Chrastavy a z Chrastavy do Liberce bude použit sjezd na křiž. silnice č. III/27250 a silnice č. I/35.
17. 8. 2009 -19. 8. 2009 - úplná uzavírka křižovatky ul. Pobřežní a ul. Bílokostelecké

   
Nová cesta na hřbitově a úprava odtoku vody ve Vítkově 
oprava cesty na hřbitovKoncem prázdnin byly ukončeny práce na opravě hlavní cesty na hřbitově. Stávající cesta neměla zpevněné podloží a docházelo tak často k vymílání povrchu cesty, hromadění písku ve spodních partiích cesty a k ucpávání kanalizace...

::
Více
 
Hejtman Libereckého kraje navštívil Chrastavu 
Hejtman Libereckého kraje navštívil Chrastavu Ve čtvrtek dne 30. 7. 2009 se na pozvání starosty města uskutečnila návštěva hejtmana Libereckého kraje pana Bc. Stanislava Eichlera. Po prohlídce samotné radnice a krátké diskusi s pracovníky jednotlivých odborů, následovala prohlídka rozestavěných termálních lázní. Pracovníci investora společnost Dům pohody a. s. v čele s jejím vlastníkem panem Ing. Janem Imlaufem provedli pana hejtmana celým areálem....
::
Více
   
Boj o akcie ČSAD Liberec a. s. 
Ing. Michael CanovNejen na webových stránkách Chrastavy, ale i v tisku a v České televizi proběhl v měsíci červenci boj měst a obcí libereckého okresu o akcie společnosti ČSAD Liberec a. s. Pro čtenáře Chrastavských listů se pokusím o následující shrnutí

::
Více
   

Fotbalový turnaj partnerských měst 2009

Fotbalový turnaj partnerských měst 2009V sobotu dne 25. 7. 2009 se konal již 6. ročník fotbalového turnaje partnerských měst. Turnaj se konal podruhé v Chrastavě. Zúčastnila se ho obě partnerská města Chrastavy, a to jak tradičně německý Eichstätt, tak v premiéře polský Lwówek Śląski. Chybějící italskou Bolcu a Vestenanovu (partnerské město Eichstättu) nahradil náš nejbližší český partner město Hrádek nad Nisou.
::
Více

   

Akademie Společenského klubu 2009

Ve čtvrtek 18. června 2009 se pořádal již 49. ročník akademií hudební školy v Chrastavě. Žáci klavírního, kytarového a pěveckého oddělení se předvedli ve výborném světle a patří jim veliká pochvala, za jejich výkony.
:: Více
   

Dotační akce Libereckého kraje

Liberecký kraj vyhlásil Program 99 – akce financované z rozhodnutí Zastupitelstva a Rady Libereckého kraje, ze kterého lze financovat v podstatě všechny požadavky mimo jiné také obcí a měst.
::
Více
   

Pozvedněte slabé

Kasička sbírky Pozvedněte slabé je umístěna v Infocentru. Zakoupením propisovací tužky v hodnotě 50,- Kč podpoříte Domov pokojného stáří sv.Vavřince v Chrastavě. Sbírka trvá do konce prosince 2009.
:: Více
   

Plánované uzavírky 

Změna termínu objízdné trasy pro místní dopravu do 3,5 t a mikrobusy ČSAD - Vítkovská ulice - uzavírka Vítkovské ulice potrvá v termínu od 13. 7. do 31. 8. 2009, a to z důvodu havarijního stavu opěrné zdi a nutných přeložek inženýrských sítí v křižovatce ulic Vítkovská, Pobřežní a Spojovací.
Další uzavírky z důvodu pokládky finálních povrchů: 
15. 8. 2009 -16. 8. 2009 - úplná uzavírka ul. Nádražní – okružní křižovatka
17. 8. 2009 -19. 8. 2009 - úplná uzavírka křižovatky ul. Pobřežní a ul. Bílokostelecké

   

Připravenost města Chrastavy na bleskové povodně

Bleskové povodněMěsto Chrastava je na povodňové stavy připraveno standardním způsobem, tzn. tak jak určují příslušná zákonná ustanovení, zejména zákona o vodách, 20.11. 2008 rada města schválila aktualizovaný povodňový plán města, který byl následně schválen nadřízeným povodňovým orgánem (Magistrátem města Liberec)

:: Více

   
Vyjádření ke stanovisku majoritního akcionáře ve věci akcií ČSAD a.s. 
Ing. Michael CanovUveřejňujeme Vyjádření ke stanovisku majoritního akcionáře ve věci akcií ČSAD a.s., ve kterém starosta města Ing. Michael Canov reaguje na vyjádření Ing. P.Wasserbauera k VH společnosti ČSAD Liberec,a.s. ze dne 26. 6. 2009...
:: Více
::
Napadení platnosti dosavadních převodů akcií ČSAD a.s.
ze dne 3.7.2009
   

Poselství Nisy

Slavnosti řeky a poselství NisyPoselství Nisy – v čele s patronkou řeky „vílou Nisou“ - putuje každým rokem od pramene řeky na TROJZEMÍ, kde řeka opouští území našeho kraje a naší republiky. Tak tomu bylo i letos. V sobotu 25. června v 11:30 připlulo poselství do Chrastavy.
::
Více

   
Jednání s primátorem ve věci akcií ČSAD a.s.
Ing. Michael CanovVe středu dne 1. 7. 2009 se uskutečnilo na chrastavské radnici jednání primátora Statutárního města Liberce Ing. Jiřího Kittnera, starosty Hrádku nad Nisou pana Martina Půty a mé maličkosti ve věci prodeje akcií ČSAD a.s. V této souvislosti opravuji své tvrzení o blokačním minimu ve výši 30 %. Toto minimum je 25 % a je pro minoritní akcionáře naprosto stěžejní. Ovšem vzhledem k tomu, že minulý týden (aniž to jiní akcionáři jakkoli tušili) prodaly akcie nejen v článku zmíněné Hodkovice n.M., ale i Nové Město pod Smrkem...
:: Více
   
Přehled plánovaných uzavírek o prázdninách v Chrastavě.
uzavírka silnicPřehled plánovaných uzavírek v rámci akce „Chrastava, DŘ v centru města“ z důvodu pokládky živičných povrchů
15.8.09-16.8.09 Úplná uzavírka ul. Nádražní – okružní křižovatka
17.8.09-19.8.09 Úplná uzavírka křižovatky ul. Pobřežní a ul. Bílokostelecké
17.8.09-19.8.09 Úplná uzavírka křižovatky ul. Pobřežní a ul. Vítkovské  

   
Podivné praktiky ČSAD Liberec, a.s.
Ing. Michael CanovObce (cca 50) v okrese Liberec vlastní 33,11% (z toho Liberec 7,13%) z 88 937 akcií ve jmenovité hodnotě 1000 Kč/kus akciové společnosti ČSAD Liberec. Blokační minimum je 30%. Pamatuji si jako dnes, když jsem jako novopečený místostarosta města Chrastava (od roku 1994) v devadesátých letech přistoupil jménem Chrastavy na gentlemanský slib představitelů všech obcí, že budeme držet pospolu, že nebude nikdo individuálně prodávat své akcie, aby obce neztratily u závažných rozhodnutí svou blokační menšinu...
:: Více
   
Autoři dokumentu o Rudolfu Fuksovi přijati starostou města
ZŠ a MŠ Mníšek natočila dokument o Rudolfu Fuksovi Žáci základní a mateřské školy v Mníšku natočili dokument o Rudolfu Fuksovi (občan Chrastavy, popraven v roce 1952). Nutno ocenit velmi kvalitní filmařskou práci mníšeckých dětí. Dokument v současnosti soutěží v celorepublikové soutěži základních škol a gymnázií v soutěži „bojovníci proti totalitě očima dětí“....
:: Více
   
Změna v systému odstraňování odpadů
odpadyZastupitelstvo města na svém zasedání dne 22.6.2009 v bodě č. 2009/03/XVIII pod podbodem 1) vzalo na vědomí vyhodnocení ankety „sběrný dvůr kontra svoz velkoobjemového odpadu“.

:: Více

   
Další zprůhlednění práce zastupitelstva
zastupitelstvoJiž po dva roky je na webových stránkách města k dispozici zápis (včetně jmenovitého hlasování) a usnesení zastupitelstva.

:: Více

   
Autobusové nádraží v novém kabátě
  Autobusové nádraží v novém kabátěJe to již cca 10 let, co se poprvé začalo mluvit o nutnosti rekonstrukce autobusového nádraží. Chyběly však finance a stav „autobusáku“ (především povrchy) se nadále zhoršoval. Nakonec byla úspěšná žádost o dotaci z evropských fondů (ve výši cca 4,8 mil. Kč) získaná v letošním roce....
:: Více
   
Zřícení opěrné zdi Vítkovského potoka 

V úterý dne 16. 6. 2009 došlo při pracích stavební firmy Brex na přeložce (etapa Ib) ke zřícení opěrné zdi Vítkovského potoka, která s sebou strhla i část přilehlé komunikace. V souvislosti s touto havárií musela být neprodleně komunikace uzavřena. Oficiální objížďka vede přes Václavice. Vzhledem k nečekanosti havarijního stavu a délce objížďky jsem se rozhodl, na svoji zodpovědnost, povolit průjezd osobních aut přes přilehlý park (přes semafor regulováno jako jednosměrný provoz z důvodu co nejmenších škod v parku). Dle plánu při výstavbě etapy Ib) měla být ulice Vítkovská tak jako tak uzavřena v termínu 29. 6. až 12. 7. 2009, doufám, že stavební firma dokáže do tohoto termínu opravit i vzniklé škody z výše popsané havárie. Všem občanům se tímto omlouvám za vzniklé komplikace a prosím je o pochopení. 
Děkuji. Ing. Michael Canov - starosta

   
Autobusové nádraží - obnovení provozu
Od pondělí 22. 6. 2009 je ukončen provoz autobusového provizoria u hasičského muzea. Veškerá autobusová doprava je převedena zpět na nově zrekonstruované autobusové nádraží.
   

Vítězství u Ústavního soudu

Ministerstvo vnitra žalovalo Město Chrastava ve věci údajné nezákonnosti obecně závazné vyhlášky č. 4/2007 ze dne 18. 6. 2007 o stanovení podmínek spalování suchých rostlinných materiálů v otevřených ohništích, zahradních krbech nebo v otevřených grilovacích zařízeních....

:: Více

   
Dobrá informace pro obyvatele "Kolonky"
Jak jsem již dříve informoval, město na základě podnětu člena zastupitelstva pana Josefa Zoula, předkládalo požadavek na zastavování vlaku na trase Liberec (odjezd v 18:27) –Varnsdorf, na zastávce Machnín-Hrad, která slouží především obyvatelům Kolonky v Andělské Hoře. Této žádosti bylo vyhověno ve změně jízdního řádu platící s účinností od 14. 6. 2009.
Ing. Michael Canov - starosta města
   
Autobusové nádraží v Chrastavě
Nově zrekonstruované nádraží bude slavnostně otevřeno v neděli 21. června 2009 v 14:00 hodin za účasti zástupců firmy STRABAG a.s., zastupitelů města v čele se starostou Ing. Michaelem Canovem, vedoucích odborů, tajemníka Městského úřadu a dalších hostů. Od pondělí 22. června 2009 bude již plně sloužit veřejnosti. Zita Václavíková
   

Oprava městského muzea zahájena

Možná jste si všimli, že jednu z dominant chrastavského náměstí – městské muzeum, zahalilo vysoké lešení. Jak jsme již dříve informovali, město získalo dotaci ve výši 85 % uznatelných nákladů z Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007 – 2013 na opravu budovy městského muzea....

:: Více

   
Zájezd na festival piva Lwówek Śląski v Polsku
Dne 20. 6. 2009 pořádá S-klub Chrastava autobusový zájezd na slavnosti piva v partnerském městě Lwówek Śląski v Polsku. Odjezd autobusu je ve 12:00 hodin z náměstí 1. máje. Více informací v Infocentru.
   
Chrastavské slavnosti
Chrastavské slavnosti 

 

Ve dnech 5. - 7. června  2009 se konaly 14.Chrastavské slavnosti    více zde....
 ::
Ohlédnutí starosty Ing. Michaela Canova za Chrastavskými slavnostmi 2009
 

 
Oprava Pobřežní ulice

Oprava komunikace v ulici PobřežníV rámci pravidelných oprav komunikací byl v minulých dnech položen nový živičný povrch v ulici Pobřežní (před Policií ČR). Vzhledem ke stavu této komunikace, kdy již nebylo možné jednotlivé výtluky jednotlivě odfrézovat a zalepit, bylo vybráno jako efektivnější řešení položení nového souvislého povrchu....
:: Více

   
Snížení daňových příjmů měst
Dne 25. 5. 2009 uvedla  Tv R1 Genus reportáž o snížení daňových příjmů měst. Jedná se o podstatnou informaci pro obce a občany,  proto přinášíme celou reportáž. (viz záznam od 6:41 min.)
   

Daňové znevýhodnění malých měst a obcí

protestVážení spoluobčané, starostové malých měst a obcí bojují proti daňovému znevýhodnění malých měst a obcí. 
:: Více

  

Chcete mít prázdné popelnice?

Nebraňte svými nevhodně zaparkovanými auty v průjezdu vozidlům fy. AVE, zajišťující svoz odpadu!
:: Více

   
Průběžná zpráva z přeložky komunikace II/592
Vážené chrastavačky, vážení chrastaváci, v současné době se realizuje 1. etapa přeložky komunikace II/592. Omlouvám se tímto všem těm, kterým četná dopravní omezení a dočasné změny přinesly komplikace.
:: Více
   

Nový orientační systém v Chrastavě

Nový orientační systém v ChrastavěV minulých dnech byly v centru města instalovány 4 nové sloupy turistického informačního a orientačního systému, které nahradily původní, již nevyhovující směrovníky.
:: Více

 

   
Oznámení o době a místu konání voleb do Evropského parlamentu

Starosta města Chrastava dle § 16 písm. f) zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů oznamuje:
Volby do Evropského parlamentu se uskuteční:
5. 6. 2009 od 14:00 do 22:00 hodin
6. 6. 2009 od 8:00 do 14:00 hodin

:: Více

   
Tisková zpráva – Jak jsme daleko s rekonstrukcí autobusového nádraží? Jak je to s dlažebními kostkami?
autobusové nádražíTyto otázky slýcháme na Odboru rozvoje, dotací a správy majetku čím dál častěji. Od zahájení prací uběhl nějaký ten týden a dokončení stavby se blíží mílovými kroky.....
:: Více
   
ZŠ a MŠ Mníšek natočila dokument o Rudolfu Fuksovi
ZŠ a MŠ Mníšek natočila dokument o Rudolfu Fuksovi Žáci základní a mateřské školy v Mníšku natočili dokument o Rudolfu Fuksovi (občan Chrastavy, popraven v roce 1952). Nutno ocenit velmi kvalitní filmařskou práci mníšeckých dětí. Dokument v současnosti soutěží v celorepublikové soutěži základních škol a gymnázií v soutěži „bojovníci proti totalitě očima dětí“....
:: Více
   
Večer se starostou
Starosta města Ing. Michael Canov Šedesátý osmý "Večer se starostou" pořádaný na téma: Víska se koná v pondělí 8. června 2009 od 17:00 hodin v přímo ve Vísce (u domu č. p. 39).
Šedesátý sedmý "Večer se starostou" pořádaný na téma: Změny na kulturním poli se koná v pondělí 18. května 2009 od 17:00 hodin v přízemí provizorního sídla S-klubu v Bezručově ulici č. p. 503.
Informace o dalších večerech se starostou a podrobnosti o jejich tématech ... 
  
Křest knihy o Chrastavě a válce roku 1866
Křest knihy o Chrastavě a válce roku 1866Ve středu dne 6. 5. 2009 se uskutečnil v městské knihovně slavnostní křest knihy „Chrastava v prusko-rakouské válce 1866“.
:: Více
  
Historie Chrastavských listů
Starosta města Ing. Michael CanovOd ledna 1991 zachycuje měsíčník Městského úřadu v Chrastavě Chrastavské listy místní dění. Listy byly od konce roku 1998 přepisovány na internetové stránky města v textové podobě a od počátku roku 2008 v plnohodnotné barevné verzi ve formátu PDF..  Více 
 
Odpady - sběrný dvůr kontra svoz velkoobjemového odpadu
Vyhodnocení ankety. Ke dni 30. dubna 2009 bylo na Městský úřad Chrastava doručeno celkem 616 platných anketních lístků a 10 neplatných....
:: Více
  
Lwówek Śląski, Jiřičky a soutěžící rodiče
V sobotu 2. května 2009 se za krásného počasí vydal poprvé na zahraniční vystoupení chrastavský školní pěvecký sbor Jiřičky pod vedením paní učitelky Vladislavy Kollmanové...
:: Více
 
Florbaloví reprezentanti v Chrastavě
florbalReprezentanti České republiky přijali mé pozvání a přijeli ve středu dne 29. dubna 2009 do Chrastavy dále popularizovat tento krásný, moderní a čím dál tím oblíbenější sport...
  :: Více
  
 
Úspěch na diplomatickém poli - Chrastava je v radě Euroregionu
Starosta města Ing. Michael CanovBezesporně jako úspěch na diplomatickém poli (a zároveň jako závazek vůči všem obcím, které nám dali důvěru) lze hodnotit zvolení Města Chrastavy do rady Euroregionu Nisa, kde dosud byli z okresu Liberec zastoupeni Liberec, Hrádek nad Nisou, Frýdlant a Příšovice. Stalo se tak na zasedání Valné hromady členů Euroregionu Nisa dne 24.4.2009....
  :: Více
  
Všeobecná úprava jízdních řádů - posunutí začátku letních prázdnin
Na základě rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje a v souvislosti s plánovaným ředitelským volnem ve školách ve dnech 29. a 30. června 2009, nepojedou autobusy označované jako "školní" (negativní značka 40 nebo 72 v hlavičce daného spoje). 
    
Druhá květnová neděle patří maminkám
Matka, máma, mamina, maminka, prostě žena, která nás nosila pod srdcem a přivedla nás na tento svět. Oslovte ji každý podle svého. Je to bytost, která nás milovala a miluje....
:: Více
  
Zdravotní cvičení
Bolí Vás záda a klouby? Potřebujete zpevnit svalstvo? Každé pondělí a čtvrtek od 17:45 do 18:45 hodin probíhá ve Společenském klubu zdravotní cvičení 
pod vedením Stanislavy Hankové. Potřebujete: cvičební úbor a podložku.
    
Výlet do Harrachova
V sobotu 18. dubna 2009 uspořádal Společenský klub zájezd do Harrachova do muzea skla a lyžování a do sklárny, jejíž součástí je i minipivovar .....
:: Více
  
Místní koeficient daně z nemovitosti.....ode mne tečka
Ing. Michael CanovSvět v krizi: Američtí prezidenti (bývalý i současný) tisknou ničím nekryté biliony dolarů do své ekonomiky (stačil k tomu souhlas senátorů a kongresmanů). Česká republika v krizi: Deficit státního rozpočtu dosahuje 150 miliard korun (stačil k tomu souhlas poslanců). Chrastava v krizi: Navrhnul jsem navýšení místního koeficientu ze 2 na 3. Proč?  
:: Více
  
Doprava do Géčka
V minulých dnech byla s vedením města konzultována nabídka nákupního centra Géčko (www.ncgecko.cz) ve věci dopravy zdarma (1x měsíčně) do tohoto  obchodního centra....
:: Více
  
Městská policie, výborná spolupráce se Stráží nad Nisou
Městská policie, výborná spolupráce se Stráží nad NisouUběhl více než rok od navázání spolupráce ve věci městské policie se Stráží nad Nisou. Spolupráce probíhá tak, jak je to obvyklé, když je dobrá vůle a na obou stranách jsou solidní partneři a přátelé….je výhodná pro obě strany…. V žádném případě se nenaplnily obavy z ochabnutí pozornosti nad teritoriem Chrastavy, neboť počet služeb přímo v Chrastavě zůstal zachován a naopak v případě nouze může přejet hlídka ze Stráže nad Nisou k nám (v době, kdy by dříve žádná hlídka nesloužila) a naopak... Více 

 

 
Městské bytové družstvo
Ing. Michael CanovV roce 2000 bylo založeno Městem Chrastava městské bytové družstvo, kam město vložilo více než 200 svých bytů a též některé nebytové prostory. V následném období umožnilo družstvo svým členům nejen převod členského podílu, ale i převod do osobního vlastnictví. Po celou dobu byl ve vedení městského bytového družstva starosta města a další zástupci města.  Bylo to tak logické a jediné správné, neboť město jako majoritní vlastník bylo nejen zárukou nevytunelování družstva (jak se v Česku stalo v řadě případů, kdy družstevníci o „své“ byty přišli), ale také hájilo své zájmy majoritního vlastníka.
  :: Více 
  
Grant rozdělen
Dne 6. dubna 2009 byl předložen zastupitelstvu města návrh na rozdělení grantu na podporu rozvoje sportovní, kulturní, spolkové činnosti a cestovního ruchu....
  :: Více
  
  

Farma Vysoká aneb v Chrastavě je hotel a ne ledajaký 

Koňská farma VysokáJeden z dlouhodobých problémů je v Chrastavě ubytovací kapacita. Máme sice na katastru města několik kvalitních penziónů (U Wolfů, Glorie, Satelit, Dočekal, Valeš, Andílek), nicméně jejich celková kapacita je 37 míst, a to zcela jistě není dostatečný počet. Tuto kapacitu podstatně zvyšoval motel Zámeček, jenže ten je dnes penzionem pro seniory...
 :: Více
  
  
Chrastava, Chrastava, Chrastava aneb setkání akcionářů SVS, a.s.
Setkání akcionářů Severočeské vodárenské společnosti a. s., se konalo 7. dubna 2009...
  :: Více
  
  
Změna provozu na autobusovém nádraží
Změna provozu na ANOd 14. dubna 2009 bude provoz autobusového nádraží dočasně přesunut na zastávkové provizorium...
  :: Více
  
  
Hřiště ve vnitrobloku ulic Turpišova a Loudátova
HřištěStalo se tradicí, že každý rok přibude v Chrastavě místo, které je určeno především dětem....
  :: Více
  
  
Jsme za poločasem - polemika starosty města
Ing. Michael CanovV minulém čísle Chrastavských listů byl zveřejněn rozsáhlý článek kolegy zastupitele Mgr. Oldřicha Němce „Jsme za poločasem“, který hodnotil (jménem zastupitelů za volební stranu „Pro změnu v Chrastavě“), dle mého názoru v řadě případů zavádějícím, někdy dokonce přímo pravdě odporujícím způsobem, některé jevy a události, které provázely dosavadní práci zastupitelstva. Rozhodl jsem se proto s některými v článku uvedenými záležitostmi polemizovat v následujících řádcích a předložit svůj pohled na dané záležitosti založený především na nezpochybnitelných faktech (kliknutí na podtržená místa vede k materiálům dokládajícím uvedený text)...
  :: Více 
Tento článek je polemikou s článkem „Jsme za poločasem“ Mgr. Oldřicha Němce ze dne 20.2.2009
 
Kavárnička seniorů
V pátek 27. března proběhla ve Společenském klubu další z pravidelných akcí Kavárnička seniorů. Sešli se na ní příznivci lidové muziky a doprovodu kytar a bubnu si zazpívali, ale i zatancovali...
  :: Více
  
Udělení plaket Jana Amose Komenského
plaketa U příležitosti Dne učitelů předal v pátek 27. března 2009 starosta města Chrastava Ing. Michael Canov vybraným pedagogickým pracovníkům děkovné plakety.

  :: Více ...
 

  
Uhlí na Střeleckém vrchu?
No vida, tak jsme mohli mít v Chrastavě místo sídliště doly… , vyplývá to alespoň ze zajímavého článku pana Egona Wienera v Libereckých listech. Více...
  
Rekonstrukce silnice okolo autobusového nádraží

autobusové nádražíDle mých nejnovějších informací Liberecký kraj, Odbor dopravy KÚ LK a KSS LK vyhověly naší žádosti ohledně rekonstrukce krajské komunikace okolo autobusového nádraží (od bývalé elektry k mostu přes Jeřici)...

       :: Více informací...
l

 
Svoz velkoobjemového odpadu ve dnech 18. až 19. dubna 2009 (sobota a neděle)
Svoz velkoobjemového odpadu ve dnech 18. až 19. dubna 2009 (sobota a neděle). Kontejnery budou postupně přistavovány v sobotu 18. 4. 2009 a odváženy v pondělí 20. 4. 2009. Obyvatelé mohou na níže uvedených místech odevzdat BEZPLATNĚ tyto velkoobjemové komunální odpady: matrace, nábytek, koberce, podlahové krytiny, apod.
Svoz velkoobjemového odpadu  :: Nebezpečný odpad - svozová místa...
  :: Velkoobjemové kontejnery - místa přistavení....
  
Získány dotace na Führichův dům a budovu městského muzea

fuhrichDle nejnovějších zpráv byly v rámci evropských dotačních programů schváleny dva společné projekty s naším partnerským městem Lwówek Śląski...

  :: Více 

 
Florbaloví reprezentanti v Chrastavě

Florbaloví reprezentanti v ChrastavěDne 29. dubna 2009 od 16 hodin se uskuteční beseda  reprezentantů v Chrastavě pro veřejnost. Čeští florbaloví reprezentanti Milan Garčar a Lukáš Nesměrák budou v čele čtyřčlenné delegace špičkových českých hráčů, kteří – na celý den - ve středu dne 29. dubna 2009 zavítají do Chrastavy....
:: Více 

 
Chrastavský senátor na oficiální návštěvě vůbec poprvé v Chrastavě
Návštěva senátoraJe to neuvěřitelné, ale až nyní po 13 letech navštívil poprvé chrastavský senátor oficiálně Chrastavu...

  :: Více...
  :: Fotogalerie

  
Vyjádření Městského úřadu: Vymáhání pohledávek za odpady
odpadyNa chrastavském fóru vznesli diskutující dotazy k vymáhání pohledávek místního poplatku za odpady. Zde si můžete přečíst vyjádření pracovníků úřadu:
:: Vyjádření tajemníka MěÚ
:: 
Vyjádření hospodářsko finančního odboru
::
Činnost odboru pro záležitosti občanů 
  
Změna provozu autobusového nádraží v Chrastavě
Realizace projektu „Rekonstrukce autobusového nádraží Chrastava“ je plánována na 2. a 3. čtvrtletí tohoto roku....
  :: O rekonstrukci...
  :: 
Už jsme začali...
  :: Informace z Chrastavských listů...
  
Pamětní deska Bohumilu Honsovi
Bohumil Honsa V sobotu dne 14. března 2009 byla za přítomnosti starosty Ing. Michaela Canova, zastupitelů města a dalších hostů odhalena pamětní deska...
  :: Článek od starosty města
  :: 
Článek od vedoucí KS
  ::
Fotogalerie zodhalení pamětní desky 
  :: Videoklip - odhalení pamětní desky 
  :: Videoklip - projev PhDr. Františka Vydry 
  :: 
Projev PhDr. Františka Vydry...
  
Harrachovská sklárna a pivovar
V úterý 10. března 2009 Společenský klub v galerii otevřel novou výstavu. 
  :: Více...
  :: Videoklip 
  
Maškarní ples pro děti 2009
Sobota 7. března 2009 patřila od 14:00 hodin dětem.
  :: Více...
  :: Videoklip 
   
Kniha mého srdce – příležitost pro knihovny
Kniha mého srdceČeská televize připravuje ve spolupráci s Českým rozhlasem, Svazem českých knihkupců a nakladatelů  a s knihovnami ČR pořad Kniha mého srdce (KMS), jehož cílem je nalézt nejoblíbenější knihu obyvatel České republiky... Více...
  
Připomenutí třinácti ročníků Chrastavských slavností
Chrastavské slavnosti 

 

Ve dnech 5. - 7. června  2009 se budou konat Chrastavské slavnosti 2009 Přinášíme vám malé ohlédnutí za minulými ročníky ve videoklipu:
  :: Videoklip  (wmv | 544 kbps | 116 kbps )
  :: Více o Chrastavských slavnostech 

 
4. ples města Chrastavy

V pořadí již 4. ples města Chrastavy proběhl 27. února 2009... Více.. 

4. ples města Chrastavy  :: Videoklip  
  :: Program plesu 
  ::
Fotogalerie z plesu 2009 
  :: Fotogalerie z prvních tří ročníků

   
Anketa: Odpady - sběrný dvůr kontra svoz velkoobjemového odpadu

Město Chrastava zavedlo poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve výši 500,- Kč/osoba/rok. V současné době se jedná o horní hranici poplatku. Vzhledem k tomu, že obecně tato horní hranice poplatku zdaleka nepokrývá náklady obcí, je již dlouhodobě připravována v Parlamentu ČR novela zákona, která má zdvihnout horní hranici na 900,- či 1200,- Kč/osoba/rok. Konkrétní výše poplatku... 
  :: Více informací...
  :: Zde můžete hlasovat...

   
Částečná uzavírka silnice II/592 v Nádražní ulici 
V termínu od 4. 3. 2009 do 15. 8. 2009 bude částečně uzavřena silnice II/592 v ul. Nádražní v Chrastavě v rámci stavby Chrastava, dopravní řešení v centru města - přeložka silnice II/592 a silnice III/272 51. Částečná uzavírka je rozdělena do tří etap. V I. etapě bude uzavřen pruh směrem k vlakovému nádraží. Během II. etapy bude částečně uzavřen výjezd na I/35 od vlakového nádraží. V poslední III. etapě bude uzavřen výjezd od centra města. Po celou dobu uzavírky bude zajištěn bezpečný provoz pro pěší i pro osobní dopravu. Provoz bude řízen semafory. Více informací...
V orientačních zákresech jednotlivých etap naleznete vyznačené místo stavby a vyznačenou trasu pro pěší:
  ::  I. etapa...
  ::  II. etapa...
  ::  III. etapa...
 
Finanční úřad
Finanční úřad v Liberci pro zajištění bezproblémového výběru daňových přiznání k dani z příjmů fyzických osob nyní opět nabídl možnost výjezdu pracovníků finančního úřadu do našeho města... Více..
   
Kvalitní spolupráce s Úřadem práce v Liberci
V minulých dnech jsem absolvoval jednání s ředitelkou libereckého úřadu práce paní PhDr. Kateřinou Sadílkovou. Musím velmi ocenit nejen přístup paní ředitelky, ale především  výstupy z tohoto jednání, které tímto předkládám i chrastavské veřejnosti... Více..
   
Co dělat, máte-li obavy z množství sněhu na střeše Vaší stavby
Chrastava v ziměMěÚ Chrastava, odbor výstavby a územní správy, vzhledem k aktuální předpovědi počasí, které předpokládá sněžení v následujících dnech, upozorňuje vlastníky staveb na možné přetížení konstrukcí střech ( zejména plochých či s nízkým sklonem ) sněhovou vrstvou.

  ::  Více...

  
Informace pro podnikatelské subjekty
Úřad práce Liberec nabízí podnikatelům, zaměstnavatelům možnost vytvořit „Společensky účelná pracovní místa (SÚPM) - vyhrazená“.  Pro zájemce zveřejňujeme v přílohách:

Příloha 1. Informace úřadu práce o možnosti a podmínkách vytvoření SÚPM - vyhrazených

Příloha 2. Žádost o příspěvek na společensky účelná místa

   
Grant na podporu rozvoje pro rok 2009
Zastupitelstvo města schválilo na svém zasedání dne 2. 2. 2009 rozpočet města na rok 2009 ( čj. 659/2009 – 2009/01/XI ), jehož součástí je  grant na podporu rozvoje sportovní, kulturní, spolkové činnosti a cestovního ruchu ve výši Kč 200.000,-- Kč pro kalendářní rok 2009. Žadatelem může být právnická nebo fyzická osoba... Více...
  
Semafor v Liberecké ulici
semaforNepřiměřená rychlost jízdy vozidel je jednou z nejčastějších příčin dopravních nehod na silnicích a v ulicích měst. Mnoho těchto nehod mívá tragické následky. K článku z roku 2008 nově zařazujeme Reportáž televize R1 Genus o semaforu...

     :: Semafor - článek tajemníka
     :: Zpráva k dobudování semaforu
     :: Reportáž televize R1 Genus - středa 4.2.2009 (od 1:49)  

 

      
Připomenutí slavnostního otevření školní jídelny
Otevření školní jídelny 2005Slavnostní otevření nové školní jídelny v roce 2005 i její využití na konání městských plesů si dovolujeme připomenout krátkým klipem, nově zařazeným na naše stránky.

  :: Videoklip
  :: Slavnostní otevření nové školní jídelny v roce 2005

  
Chrastava z ptačí perspektivy
Chrastava z ptačí perspektivyProhlédněte si netradiční letecké pohledy na Chrastavu, které natočil Mgr. Karel Jäschke – starosta Stráže nad Nisou – v září 2008 RC modelem elektrovětroně.

  ::   Více...

  
Eliška Hancová
Eliška HancováJak známo, v první republice žila v Chrastavě jen početně malá česká menšina. Po Mnichovském paktu byli její příslušníci nuceni odejít do českého vnitrozemí a část se jich pak po válce vrátila domů do Chrastavy. Od doby první republiky však uplynula již tak dlouhá doba, že v současnosti žije v Chrastavě již jen minimum těch, kteří zde žili již před 2. světovou válkou. ..... Více...
  
Večer se starostou
Starosta města Ing. Michael Canov Šedesátý čtvrtý  „Večer se starostou“ pořádaný na téma: mBank se koná v pondělí 9. února 2009 od 17:00 hodin v malé zasedací místnosti budovy radnice. 
 Šedesátý třetí  „Večer se starostou“ pořádaný na téma: Zimní údržba se konal v pondělí 12. ledna 2009 od 17:00 hodin v malé zasedací místnosti budovy radnice. 
Informace o dalších večerech se starostou a podrobnosti o jejich tématech ... 
  
Změna provozní doby sběrného dvora TSS, a.s. 

Od 1. ledna 2009 došlo ke změně provozní doby sběrného dvora v TSS, a.s., Chrastava.  Více...

 
Chrastavské šlápoty 2009
Chrastavské šlápotyV sobotu 10. ledna roku 2009 se koná již 36. ročník tradičního zimního turistického pochodu Chrastavské šlápoty. Zde si můžete přečíst propozice pochodu včetně popisu tratí. Více...
  
Upozornění pro poplatníky daně z nemovitostí 

Vzhledem k tomu, že v roce 2009 se pro výpočet daně z nemovitostí poprvé použije místní koeficient (Liberec, Hrádek nad Nisou, Chrastava a Jablonné v Podještědí) a ve všech katastrálních územích dochází ke změně ceny půdy, dojde u většiny poplatníků ke změně výše daně pro rok 2009. Žádáme poplatníky, kteří nemají povinnost podat daňové přiznání, aby se zaplacením daňové povinnosti vyčkali, až jim bude zaslána složenka k úhradě. Na složence bude uvedena daňová povinnost pro rok 2009, která je splatná nejpozději 31.5.2009. V případě, že poplatník neobdrží složenku do 22. května 2009 doporučujeme kontaktovat správce daně (tel. 485 211 111).

 
Připomenutí návštěvy pana prezidenta z roku 2005
Prezident České republiky navštívil Chrastavu Prezident České republiky Václav Klaus navštívil Chrastavu ve středu 25. května v rámci svého pobytu v Libereckém kraji ve dnech 23. až 25. května 2005. Jeho návštěvu připomínáme krátkým videoklipem, nově zařazeným na naše stránky.
  :: Videoklip
  :: Více o návštěvě
 
Chrastavské slavnosti 2009

Rada města dne 6. října 2008 (RM č.2008/13/XVI) rozhodla o konání 14. ročníku Chrastavských slavností ve dnech 5. až 7. června 2009.

  Chrastavské slavnosti
 
  
  
 

Archiv starších článků z rubriky aktuality:

rok 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003 a starší 

 
© Městský úřad Chrastava
Homepage
| www.chrastava.cz